SPRK aicina paust viedokli par prasībām, kas būs iekļaujamas elektronisko sakaru līgumos

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi divus noteikumu projektus, kas elektronisko sakaru komersantiem turpmāk būs jāņem vērā, sniedzot pakalpojumu lietotājiem. Virkne jaunu prasību attieksies uz elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem un sniegto pakalpojumu kvalitāti lietotājiem.

Komersantiem turpmāk būs jāievēro SPRK izstrādātie līguma noteikumi, pēc kuriem tiks gatavoti līgumi galalietotājiem. Tie noteiks, kāda informācija tajā ir obligāti iekļaujama. Piemēram, līgumā par interneta pakalpojumu būs jānorāda ātruma diapazons, kādā pārsvarā tiek nodrošināts pieslēguma ātrums, kā arī minimālais garantētais ātrums, maksa par pakalpojumu u.c. rādītāji.

Vienlaikus noteikumos ir noteikta kompensācijas kārtība, pēc kura komersants veiks vērtējumu, ja pakalpojums lietotājam netiek nodrošināts vai tā kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajām vērtībām.

“Strādājot pie noteikumu izstrādes, vērsām uzmanību uz galalietotāju aizsardzību un ceram sagaidīt priekšlikumus par tiem. Jaunās prasības noteikti palīdzēs lietotājiem būt vairāk informētiem par to, kāda pakalpojuma kvalitāte atbilstoši līguma prasībām ir gaidāma un, kuros gadījumos ir tiesības saņemt kompensāciju,” norāda Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

Savukārt noteikumi, kas paredz noteikt komersantiem pakalpojumu kvalitātes nosacījumus, precizēs jau esošās kvalitātes prasības. Tie vienlaikus harmonizēs pakalpojumu struktūru un kvalitātes parametrus ar citiem normatīviem aktiem, tostarp minētajiem līguma noteikumiem. Kopumā pakalpojumu apjoms, kuriem tiek veikti kvalitātes mērījumi un par kuriem jāsniedz informācija SPRK, ir saglabāts līdzšinējā apjomā.

“Esam paredzējuši noteikt minimālo pieslēguma ātrumu, kas jānodrošina komersantam, sniedzot interneta pakalpojumu. Internetam fiksētā tīklā pieslēguma ātrumam jābūt vismaz 6 Mbiti/s. Šī prasība attiecas arī uz mobilo internetu, kas nodrošināts fiksētā pieslēguma vietā galalietotāja telpās, izmantojot modemu. Savukārt mobilo sakaru tīklā, tajās vietās, kur operators ir norādījis, ka tiek nodrošināts atbilstošs pārklājums, pieslēguma ātrumam jāsasniedz vismaz 2 Mbiti/s. Šīs prasības mērķis ir veicināt interneta pakalpojuma pieejamību tādā kvalitātē, kas nepieciešama vismaz pamatpakalpojumu izmantošanai,” stāsta SPRK pārstāvis.

Noteikumu prasības attieksies uz komersantiem, kas sniedz balss sakaru, īsziņu pakalpojumu, kā arī televīzijas programmu izplatīšanas un interneta piekļuves pakalpojumu.

Jaunās prasības izriet no Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa, kas šobrīd tiek iestrādātas nacionālajos normatīvajos aktos – Elektronisko sakaru likumā. Līdz ar to abi Noteikumu projekti varētu stāties spēkā vienlaikus ar jaunā Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos.

Ar konsultācijas dokumentiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā:

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz šā gada 23. novembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.