SPRK aicina paust viedokli par cenu starpības aprēķināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi jaunu metodikas projektu, pēc kuras tiks aprēķināts, vai starpība starp vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifiem ir pietiekama. Šīs prasības attieksies uz elektronisko sakaru komersantiem, kuri darbojas sakaru fiksētajā tirgū.

“Sekmējot konkurences attīstību tirgū, mūsu uzdevums ir raudzīties, lai cenu starpība starp vairumtirdzniecības tarifiem, par kuriem operatori savstarpēji norēķinās un mazumtirdzniecības tarifiem, ko tie piemēro patērētājiem, ir atbilstoša efektīvai konkurencei tirgū. Cenu starpībai ir jābūt pietiekami lielai, lai nodrošinātu citiem komersantiem iespēju gūt samērīgu peļņu no mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanas. Nepietiekama cenu starpība kavē efektīvas konkurences attīstību, kaitē patērētājiem, neļauj ienākt tirgū jauniem komersantiem, ierobežo konkurentu izaugsmi vai rada apstākļus tiem pamest tirgu,” norāda SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

Lai SPRK pārliecinātos par cenu starpības pietiekamību, tiek plānots izveidot iedomāta konkurējoša komersanta modeli. Šajā modelī tiks izmantoti komersanta ar būtisku ietekmi tirgū (SIA “Tet”) un alternatīvo komersantu dati. Modelētajam komersantam tiek piemēroti līdzvērtīgi apstākļi kā reālam komersantam – galalietotāju skaits, pakalpojumu tarifi un to veidi u.c. Cenu starpības aprēķins izveidots, lai varētu pārliecināties par šāda modelētā komersanta dzīvotspēju elektronisko sakaru tirgū.

Šie dati tiks izmantoti t.s. REO metodē, kas spēj novērtēt modelētā operatora spēju gūt peļņu no mazumtirdzniecības elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas, izmantojot regulētos vairumtirdzniecības pakalpojumus.

Atbilstoši metodikas projektam elektronisko sakaru komersantiem būs pienākums iesniegt SPRK informāciju, kas tiks izmantota cenu starpības aprēķinā. SPRK pārliecināsies par faktisko cenu starpību galvenajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. Ja tomēr tarifā iekļautās izmaksas nebūs ekonomiski pamatotas vai tarifs nebūs tuvināts šīm izmaksām, SPRK varēs apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot komersantam koriģēt tarifus. Metodikas projekts ir izstrādāts, ievērojot 2013. gadā izdotos Eiropas Komisijas ieteikumus.

Metodikas plānotais spēkā stāšanās laiks ir 2021. gada 31. marts.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz šā gada 20. decembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.