SPRK aicina ieinteresētās puses paust viedokli par lēmumprojektu attiecībā uz radiofrekvenču spektra tālāknodošanu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir sagatavojusi lēmumprojektu un ziņojuma projektu par radiofrekvenču spektra tālāk nodošanu un to kopīgo izmantošanu. Interesenti ir aicināti iepazīties un paust viedokli par dokumentu projektiem, kurus SPRK plāno skatīt 2021. gada 25. marta padomes sēdē.

SPRK atbilstoši Elektronisko sakaru likumam1 ir izvērtējusi SIA “Tele2”, SIA “Bite Latvija” un SIA “Unistars” pieteikumus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanu un sagatavojusi lēmumprojektu un ziņojumu. Ar SPRK secinājumiem ir iespēja iepazīties ikvienam interesentam, paužot viedokli par lietā minētajiem secinājumiem.

Izstrādātie dokumentu projekti ir pieejami šeit:

SPRK informē, ka izstrādātais lēmuma projekts un ziņojuma projekts var tikt mainīti lēmuma pieņemšanas gaitā padomes sēdē.

Viedokļu izteikšanas gadījumā aicinām tos nosūtīt uz SPRK e-pasta adresi: sprk@sprk@.gov.lv līdz š.g. 23. martam.


147.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu un 61.daļu