SPRK aicina elektronisko sakaru komersantus sniegt ierosinājumus par nacionālo numerācijas plānu un kārtību

Drukāt
Elektroniskie sakari

Informācija elektronisko sakaru komersantiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina elektronisko sakaru komersantus sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ierosinājumus par nacionālo numerācijas plānu un kārtību, kas attiecas uz numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles vai konkursa veidā. Ierosinājumi iesniedzami līdz š.g. 15.jūnijam.

“Mums kā regulējošai iestādei īpaši būtiski saņemt tirgus dalībnieku viedokli un priekšlikumus par esošajām vai potenciālajām problēmām elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā, kur uzlabojumi varētu tikt rasti, pilnveidojot numerācijas plānā esošo regulējumu,” stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

SPRK aicina iepazīties ar zemāk esošajiem jautājumiem, kas, SPRK ieskatā, varētu būt nozīmīgas diskusijas objekts, ārējo normatīvo aktu tālākā izstrādes gaitā. Diskusija par šiem jautājumiem atbilstoši to aktualitātei tiks izvērsta arī SPRK rīkotās publiskās konsultācijas laikā. Tā tiks organizēta š.g. 3. ceturksnī.

  1. Kurš no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas procesiem, Jūsuprāt, ir lietderīgāks un efektīvāks – izsole vai konkurss, īpaši ņemot vērā, ka procesa izvēlē būtiska loma tam, lai tiktu nodrošināta numerācijas resursu efektīva izmantošana, veicināta konkurence un iekšējais tirgus, kā arī galalietotāju intereses?
  2. Uz kuriem numuriem, Jūsuprāt, ir lietderīgi rīkot numerācijas lietošanas tiesību izsoli vai konkursu? Proti, vai saskatāt, ka kādi numerācijas resursi nākotnē varētu būt īpaši pieprasīti, piemēram, to lietošanas mērķa, pieejamības dēļ? Vai arī pretēji – nav paredzams, ka kādi numerācijas resursi var izsīkt un līdz ar to numerācijas lietošanas tiesību izsoles vai konkursa process nebūs nepieciešams?
  3. Atbilstoši noteikumiem1 SPRK, saņemot elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu ievada informāciju par elektronisko sakaru komersantu un tā pieprasītajām numerācijas lietošanas tiesībām VAS “Elektroniskie sakari” uzturētajā numerācijas datubāzē, norādot, kuras numerācijas lietošanas tiesības ir pieteiktas. Vai, Jūsuprāt, ir nepieciešams nodrošināt, ka informācija par elektronisko sakaru komersantu, kas ir iesniedzis pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu, nav vispārpieejama, kamēr nav beidzies termiņš pieteikuma iesniegšanai, rosinot numerācijas lietošanas tiesību izsoli vai konkursu?
  4. Kāds ir Jūsu redzējums par nepieciešamajiem papildinājumiem, precizējumiem vai citiem uzlabojumiem nacionālajā numerācijas plānā, kas risinātu vai varētu risināt jau konstatētas vai gaidāmās praktiskās problēmas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā vai elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā?

Jūsu ērtībai ar esošo numerācijas plānu aicinām iepazīties šeit. Ierosinājumus un apsvērumus lūdzam sniegt līdz š.g. 15.jūnijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv vai sūtot pa pastu – Ūnijas iela 45, Rīga, LV – 1039.

Atbilstoši likumprojektam “Elektronisko sakaru likums” SPRK pienākums ir noteikt gan nacionālo numerācijas plānu, gan arī kārtību, kādā rīko konkursu vai izsoli numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, kā arī izsoles dalībniekiem un pretendentiem izvirzītās prasības un numerācijas lietošanas tiesību izmantošanas nosacījumus.


[1] Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumi Nr.45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi”.