Spēkā jaunā redakcijā izstrādātie dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 9.marta padomes sēdē apstiprinājusi dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus jaunā redakcijā. Izmaiņas noteikumos, kas spēkā stājās š.g. 15.martā, veiktas, lai nodrošinātu efektīvāku dabasgāzes pārvades sistēmas izmantošanu un optimizētu pieslēguma ierīkošanas procesu.

Jaunie noteikumi attiecas uz dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru (AS “Conexus Baltic Grid”) un potenciālajiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem, kuri vēlas savu dabasgāzes apgādes sistēmu pieslēgt dabasgāzes pārvades sistēmai. 

“Publiskās konsultācijas laikā saņemts viens priekšlikums, kas ņemts vērā, papildinot sākotnēji izstrādāto grozījumu projektu. Kopumā nu jau spēkā esošie noteikumi pielāgoti jaunajam Enerģētikas likumam un Eiropas Savienības regulējumam, kā arī padarīti sistēmas lietotājiem uztveramāki. Vienlaikus, pielāgojoties tam, ka sašķidrinātās dabasgāzes termināļi kļuvuši par galvenajiem dabasgāzes piegādes avotiem reģionā, noteikumu definīcijās iekļauti arī šāda veida sistēmas lietotāji,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Iepriekš spēkā esošais regulējums noteica, ka pārvades sistēmas operatoram 20 dienu laikā pēc lietotāja pieteikuma saņemšanas jāizsniedz lietotājam tehniskās prasības. Tomēr, lai nodrošinātu pieslēgumu pārvades sistēmai, komplicētās tehniskās specifikas dēļ sistēmas operatoram ir jāveic lielāks darbu apjoms, lai sagatavotu tehniskās prasības. Līdz ar to tehnisko prasību izsniegšanai jaunajā notikumu redakcijā ir noteikts garāks termiņš – 60 dienas. Publiskās konsultācijas laikā AS “Latvenergo” vērsa uzmanību, ka, realizējot apjomīgus pieslēgumu projektus, sistēmas lietotājiem arī iecerētais 60 dienu termiņš var nebūt pietiekams. Attiecīgi, pamatojoties uz šo komentāru, tika papildināta noteikumu redakcija, nosakot, ka, gadījumos, kad pieslēguma tehniskais risinājums ir komplicēts, sistēmas operators un sistēmas lietotājs var vienoties par garāku termiņu vienošanās noslēgšanai.

Iepriekš noteikumi arī noteica, ka tehnisko prasību derīguma termiņš nevar būt īsāks par diviem gadiem. Tomēr jāņem vērā, ka, izsniedzot tehniskās prasības, sistēmas lietotājam pārvades tīklā tiek rezervēta pieprasītā jauda. Lai samazinātu tādu situāciju iespējamību, ka pārvades sistēmā tiek izbūvētas papildu jaudas, kas nākotnē netiks efektīvi noslogotas, jaunajā noteikumu redakcijā ietverts nosacījums, ka pēc tehnisko prasību izsniegšanas sistēmas operators un sistēmas lietotājs rakstveidā atbilstoši grozījumu projektā noteiktajam vienojas par pieslēguma procesa turpmāko gaitu. Sistēmas operatoram ir tiesības arī anulēt izsniegtās tehniskās prasības, līdz ar to arī nerezervēt jaudu lietotājiem, ja 60 dienu laikā nebūs noslēgta savstarpējā vienošanās vai ja kāda no pusēm vienpusēji izbeigs noslēgto vienošanos.

Jau ziņots, ka no š.g. 1. līdz 20.februārim par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem norisinājās SPRK rīkota publiskā konsultācija. Tās laikā par grozījumu projektu tika saņemts viens priekšlikums no AS ”Latvenergo”, kas arī ņemts vērā.  Ar iesniegto priekšlikumu un komentāru apkopojumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu SPRK apstiprina dabasgāzes sistēmas operatoru (gan pārvades, gan sadales) izstrādātos dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem. SPRK var ierosināt dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu pārskatīšanu un pieprasīt, lai attiecīgais dabasgāzes sistēmas operators noteiktā termiņā iesniedz dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu projektu.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.