Šogad 20.janvārī siltumenerģijas tarifs Olainē sasniegs augstu atzīmi

Drukāt
Siltumenerģija

Šī gada 20.janvārī spēkā stāsies jauns AS “Olaines ūdens un siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Olainē būs 107,42 EUR/MWh esošā 41,69 EUR/MWh vietā.

Siltumenerģijas tarifs 107,42 EUR/MWh apmērā būs spēkā līdz š.g. 30.aprīlim, bet no š.g. 1.maija – 113,27 EUR/MWh. Lai mazinātu tarifa pieaugumu apkures sezonas laikā, Olaines novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu AS “Olaines ūdens un siltums” nepiemērot peļņu tarifā periodam no š.g. 20.janvāra līdz 30.aprīlim. Tā rezultātā jaunais tarifs ir par 5,85 EUR/MWh jeb 5,2% zemāks par to, kas tiks piemērots, sākot ar maiju.

Siltumenerģijas tarifa pieaugumu ietekmējis dabasgāzes cenas kāpums, kā arī iepirktās siltumenerģijas cena. Noslēdzoties līdzšinējam dabasgāzes piegādes līguma termiņam, jauns līgums par kurināmā (dabasgāzes) piegādi tika noslēgts pērn 30.novembrī.

“Tajās pašvaldībās, kur siltumapgādes komersanti pārslēguši līgumus par dabasgāzes piegādi 2021.gada pirmajā pusē, ietekme uz siltumenerģijas tarifu ir mazāka, nekā tajās, kur siltumapgādes komersanti pārslēguši līgumu 2021.gada rudenī vai ziemā, kad dabasgāzes cena turpināja sasniegt rekorda augsta atzīmi,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Dabasgāzes cena biržā jeb dabasgāzes importa cena ietekmē dabasgāzes tirdzniecības gala cenu. Eiropas biržu cenu indeksus parasti izmanto dabasgāzes cenas referencei, slēdzot piegādes līgumus dabasgāzes importam Latvijā. Šāda dabasgāzes izcenošana ir populāra arī gāzes piegādēm mazumtirgū, piemēram, iegādājoties dabasgāzi siltumenerģijas ražošanai. Dabasgāzes cenas Eiropas biržās kopš pērnā gada vidus, kad tās bija rekordzemas, strauji augušas. Pērn novembra mēneša vidējā biržas cena sasniedza līdz šim nebijušu augstu līmeni – virs 90 EUR/MWh –, kad tā bija 6,5 reizes augstāka, salīdzinot ar cenu 2020.gada novembrī.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un tā pamatojumu AS “Olaines ūdens un siltums” iesniedza SPRK pērn 17.decembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK šobrīd izskatīšanā ir 15 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK tīmekļa vietnē publicētajā interaktīvajā kartē.

SPRK atgādina, ka nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešo norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

SPRK vērš uzmanību, ka tarifu pārskatīšana nav piesaistīta kalendārajam gadam, un komersanti tos SPRK izvērtēšanai iesniedz pēc nepieciešamības, proti, kad ir būtiskas apjoma vai izmaksu svārstības. Turklāt ir divu veidu tarifu projektu izvērtēšanas – pilnā tarifa izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas komersanta izmaksas, un atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, kas arī ir jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai SPRK.

Tipiski pilna tarifa iesniegšanu SPRK izvērtēšanai komersanti veic reizi 3–5 gados. Gadījumos, kur uzņēmumā ir stabila izmaksu struktūra un pakalpojuma apjoms, pilnu tarifu izvērtēšanu var veikt retāk. Savukārt, tiesības pašiem noteikt tarifu, ja mainās kurināmā cena, komersanti izmanto, līdz ar jaunu kurināmā līgumu noslēgšanu. Parasti šāda pārskatīšana notiek reizi gadā, taču, ja kurināmā līgumi noslēgti uz īsāku laiku, var būt arī biežāk. Gadījumā, ja jaunais kurināmā līgums paredz mazākas kurināmā izmaksas, komersantam ir pienākums noteikt zemāku siltumapgādes tarifu.