SIA “Rēzeknes siltumtīkli” apstiprināts zemāks siltumenerģijas tarifs; no š.g. 1.jūnija tas būs 120,47 EUR/MWh

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 27.aprīļa padomes sēdē apstiprinājusi jaunu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas tarifu. Attiecīgi no š.g. 1.jūnija Rēzeknē apstiprinātais tarifs būs 120,47 EUR/MWh jeb par 43,8% zemāks, nekā šā gada maijā piemērotais bez valsts atbalsta.

Šobrīd SIA “Rēzeknes siltumtīkli” SPRK 2022.gada septembrī apstiprinātais siltumenerģijas gala tarifs ir 214,43 EUR/MWh, taču, ņemot vērā valsts sniegto atbalstu, siltumenerģijas lietotājiem komersants piemēro tarifu 115,44 EUR/MWh. Beidzoties atbalstam, no š.g. 1.maija SIA “Rēzeknes siltumtīkli” attiecīgi piemēros siltumenerģijas tarifu 214,43 EUR/MWh. Savukārt no š.g. 1.jūnija spēkā stāsies jaunais tarifs – 120,47 EUR/MWh.

“Ņemot vērā šobrīd vērojamo kurināmā cenu samazināšanos un to, ka komersantam drīzumā jārīko jauni iepirkumi par kurināmā – dabasgāzes, šķeldas, kokskaidu granulu – un iepirktās siltumenerģijas iegādi, sagaidāms, ka tarifs tuvāko mēnešu laikā vēl var samazināties. Tāpēc komersantam līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu piešķirta arī atļauja pašam noteikt tarifus. Proti, ja kādas no minētajām cenām samazināsies, komersantam būs pienākums noteikt zemāku siltumapgādes tarifu, izmainot attiecīgās cenas apstiprinātā siltuma tarifa aprēķinā,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs, norādot, ka minēto cenu pieauguma gadījumā komersantam būs tiesības pašam noteikt atbilstoši augstāku siltuma tarifu.

Pozitīvi siltumenerģijas lietotājiem ir tas, ka atbilstoši SPRK Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai jaunajā tarifā iekļautās izmaksas ir samazinātas par komersanta neparedzētajiem ieņēmumiem, kas aprēķināti par laika posmu kopš iepriekšējā pilnā tarifu projekta apstiprināšanas 2021.gada novembrī. Tas nozīmē, ka faktiskās pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas šajā periodā ir bijušas zemākas par tarifā iekļautajām, un tāpēc viena gada periodā no 2023.gada jūnija par korekcijas apmēru tarifs ir samazināts.

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs bija nepieciešams, jo divās SIA “Rēzeknes siltumtīkli” koģenerācijas stacijās elektroenerģijas ražošana koģenerācijas procesā ir pārtraukta un tajās turpmāk ražos tikai siltumenerģiju. Savukārt uzsākta siltumenerģijas iepirkšana no SIA “REZ NRJ” jaunās šķeldas katlumājas. Tā rezultātā notikušas būtiskas izmantotā kurināmā struktūras izmaiņas, ietekmējot arī kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas, turklāt mainījušās arī citas izmaksas. 

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” pilnā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķinu ar pamatojošiem dokumentiem iesniedza SPRK 2022.gada 11.novembrī. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pieprasot un saņemot nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumu, secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Rēzeknes siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Salīdzinot ar SPRK vērtēšanai iesniegto tarifu projektu, apstiprinātajā tarifā mainīgās izmaksas samazinātas par 15,3%. No tām lielākie izmaksu samazinājumi ir kurināmā izmaksām (14,6%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksām (17,3%), kas pamatā skaidrojams ar šo resursu cenu izmaiņām tarifu projekta izvērtēšanas laikposmā. Savukārt pastāvīgās izmaksas samazinātas par 2,7%.

SPRK atgādina, ka ir divu veidu tarifu projekti – pilnā tarifu projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un komersantu pašu noteiktie tarifi (izdota atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus), ja mainās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas, vai pārdotās elektroenerģijas ieņēmumi. Abos gadījumos tarifu projekti tiek iesniegti SPRK izvērtēšanai, to izvērtēšanas laiks ir atšķirīgs.

Pilno tarifu projektos iekļauto izmaksu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kopējais termiņš ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta un kamēr tā no komersanta nav saņemta pilnā apjomā, tarifu projekta izskatīšanas termiņš ir apturēts, bet tā tecējums atsākas, kad komersants visu lūgto informāciju ir iesniedzis SPRK. Tas nozīmē, jo ilgāk komersants gatavo papildu informāciju un to iesniedz SPRK, jo vēlāk tarifi tiek apstiprināti. 

Kopumā SPRK (27.04.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties SPRK interaktīvajā tarifu tabulā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.