SIA “Kuldīgas siltumtīkli” siltumenerģijas lietotājiem turpmāk būs vienots tarifs

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Kuldīgas siltumtīkli” vienotus  siltumapgādes pakalpojuma tarifus visā tās darbības zonā. Līdz ar to gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no nākamā gada 1. februāra būs 52,99 EUR/MWh. 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā plānoja tarifa pieaugumu par 7,1% jeb 3,53 EUR/MWh, salīdzinot ar spēkā esošo, pirms desmit gadiem SPRK apstiprināto. Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Kā rezultātā tarifa pieaugums tika samazināts līdz 6,4% jeb 3,19 EUR/MWh. 

“Siltumapgādes izmaksas ir lielā mērā atkarīgas no kurināmā cenas. Tiem komersantiem, kuri izmanto iespēju pārskatīt tarifu atbilstoši kurināmā cenas izmaiņām, izmaksu samazinājums arī ātrāk redzams lietotāju rēķinos. Komersantiem, kuru tarifs nav pārskatīts ilgāku laiku, kurināmā cenas tendences ir jāskata kopā ar ražošanas un darbaspēka izmaksu pieaugumu vidējā termiņā. Kopumā 30 lielākajās Latvijas pilsētās tarifs svārstās robežās 50–60 EUR/MWh. Attiecīgi redzam, ka kuldīdzniekiem arī jaunais tarifs ir salīdzinoši zems,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SPRK padome arī nolēma piešķirt SIA “Kuldīgas siltumtīkli” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (šķelda, granulas, malka) cenas izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja vidēji svērtā kurināmā cena būs zemāka par to, kas iekļauta tarifā, komersantam pie nemainīga kurināmā patēriņa apjoma ir pienākums noteikt zemāku tarifu.  

Atļaujas piešķiršana nozīmē komersantam tiesības izvēlēties – vai un kad atļauju izmantot. Papildus tam, šis lēmums uzliek pienākumu komersantam iesniegt informāciju SPRK par jaunajiem kurināmā piegādes līgumiem un kurināmā cenas izmaiņām. 

Ar jaunu tarifu projektu nodotās siltumenerģijas apjoma un izmaksu pieauguma dēļ komersants SPRK vērsās 2019. gada 21. maijā. Jaunais tarifs būs spēkā Kuldīgā, Kurmāles pagasta Priedaines ciemā, Padures pagasta Padures ciemā, Pelču pagasta Pelču ciemā, Rendas pagasta Ozolu un Rendas ciemā, kā arī Rumbas pagasta Mežvaldes ciemā.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.