SIA “Krāslavas nami” no š.g. 1.augusta būs augstāks ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 13.jūlija padomes sēdē izskatījusi SIA “Krāslavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.augusta komersanta ūdensapgādes pakalpojumu tarifs palielināsies par 2,0% un būs – 1,02 EUR/m³, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 3,8% un būs 1,35 EUR/m³. 

Tarifu izmaiņas saistītas ar elektroenerģijas iepirkuma cenas pieaugumu.

Šobrīd Krāslavas pilsētā, Augstkalnes, Ūdrīšu un Ezerkalna ciemā kopš 2020.gada 1.jūnija tiek piemērots ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,00 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,30 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, no š.g. 1.augusta ūdensapgādes pakalpojumu tarifs palielināsies par 0,02 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,05 eiro.

SIA “Krāslavas nami” pašnoteikto tarifu aprēķinus un pamatojumu SPRK vērtēšanai iesniedza š.g. 27.jūnijā. SPRK, izvērtējot iesniegtos dokumentus, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu komersanta ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

SPRK atgādina, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi var tikt noteikti divos veidos. Viens no tiem – komersantam iesniedzot SPRK apstiprināšanai tarifu projektu, kurā tiek veikta pilna ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu izvērtēšana. Savukārt otrs – komersantam pašam nosakot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un iesniedzot tarifu aprēķinu SPRK. Šajā gadījumā mainītas tiek tikai elektroenerģijas un nepieciešamības gadījumā arī no citiem komersantiem iepirkto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Attiecīgi pārējās izmaksas un pakalpojumu apjomi paliek tādā apmērā, kādā tie tika paredzēti SPRK iepriekš apstiprinātajos tarifos. 

Pašnoteikto tarifu gadījumā SPRK izvērtēšanu un noklusējuma saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Ja 21 dienas laikā SPRK secina, ka tarifi neatbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un noraida iesniegto tarifu pamatojumu vai pašnoteiktos tarifus, tad tarifi nestājas spēkā, un SPRK par to informē gan komersantu, gan pašvaldību, kā arī noraidošo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Krāslavas nami” jauno tarifu izklāsts

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (13.06.23.) SPRK vērtēšanā ir astoņi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez PVN.