SIA “Komunālserviss TILDe” turpmāk Regulatora uzraudzībā nodrošinās siltumapgādes pakalpojumus Tukuma novadā

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolēma izsniegt licenci SIA „Komunālserviss TILDe” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai Tukuma novadā. Līdz ar šo lēmumu SIA „ Komunālserviss TILDe” kļūst par regulētu siltumenerģijas komersantu.

SIA „Komunālserviss TILDe” plāno sniegt regulējamus siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Tukuma novada: Džūkstes ciemā, Džūkstes pagastā; Sēmes ciemā, Sēmes pagastā; Slampes ciemā, Slampes pagastā; Tumes ciemā, Tumes pagastā; Vienības ciemā, Degoles pagastā. Līdz šim komersantam nebija izsniegta licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei.

Komersantam licence izsniegta no 2019. gada 8. marta līdz 2039.gada 7. martam. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi tiek sniegti daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, juridiskām personām un pašvaldības iestādēm.

SIA „Komunālserviss TILDe” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums – siltumtrases 5,58 km garumā, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.