Sagatavots lēmuma projekts par kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē; SPRK aicina interesentus iepazīties

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šogad un turpmāk reizi gadā aprēķinās kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē, ievērojot Eiropas Elektronisko sakaru regulējošās iestādes publicēto ziņojumu par kapitāla atdeves likmes parametru aprēķiniem. Pirms lēmuma pieņemšanas SPRK aicina elektronisko sakaru nozares komersantus un citus interesentus iepazīties ar sagatavoto lēmuma projektu. 

Jautājumu par kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē plānots skatīt SPRK padomes sēdē š.g. 15.jūnijā. SPRK vērš uzmanību, ka sagatavotais lēmuma projekts var tikt grozīts jautājuma izskatīšanas gaitā padomes sēdē.

Saskaņā ar Pietiekamas cenu starpības aprēķināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē SPRK aprēķina, vai regulētā komersanta vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības pakalpojumu cenu starpība ir pietiekama. Lai SPRK varētu veikt minēto aprēķinu, nepieciešams aprēķināt arī kapitāla atdeves likmi. 

Savukārt Tarifu aprēķināšanas un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodika elektronisko sakaru nozarē noteic, ka SPRK aprēķinātā kapitāla atdeves likme tiks piemērota, lai elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū aprēķinātu kapitāla finansēšanas izmaksas, kas jāiekļauj arī SPRK iesniedzamajā ziņojumā par izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas atbilstību izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmai.

Saskaņā ar Pietiekamas cenu starpības aprēķināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē SPRK kapitāla atdeves likmi aprēķina pirmsnodokļu, nominālā izteiksmē. Aprēķinā izmantotas Eiropas Elektronisko sakaru regulējošās iestādes publicētajā ziņojumā par kapitāla atdeves likmes parametru aprēķiniem publicētās rādītāju vērtības. Jaunākais pieejamais ziņojums publicēts Eiropas Elektronisko sakaru regulējošās iestādes tīmekļvietnē berec.europa.eu 2022.gada 16.jūnijā.

Ar SPRK sagatavoto lēmuma projektu “Par kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē” iespējams iepazīties šeit.