Regulators vēlas noteikt vienotu pieeju radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas izsolēm

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi Noteikumu projektu, kas noteiks vienotu pieeju, ko turpmāk piemērot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā. Par sagatavoto noteikumu projektu – "Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" – Regulators izsludina publisko konsultāciju, aicinot visus interesentus izteikt priekšlikumus un komentārus līdz 2018.gada 20.aprīlim.

Lai nodrošinātu turpmāk Regulatora rīkotajās izsolēs vispārinātus vienotus izsoļu veikšanas nosacījumus, Regulators ir izstrādājis Noteikumu projektu, kurā tiek piedāvāti vienoti pamatnosacījumi izsoļu rīkošanai radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai Ierobežotajās joslās (radiofrekvenču spektra joslas, kuru lietošanas tiesību piešķiršana komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir ierobežota[1].

Līdz šim Regulators ir izstrādājis noteikumus katrai izsolei atsevišķi. Lai padarītu efektīvāku izsoles norisi un lai izsoles process būtu pārredzamāks, ievērojot labo praksi, samērības un vienlīdzības principu, Regulators ir izstrādājis Noteikumu projektu, kurš būtu attiecināms uz turpmākajām izsolēm. Tādējādi komersantiem, kuri vēlēsies iegūt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz Ierobežotām joslām, būs zināms process, kādā lietošanas tiesības tiks piešķirtas. Turpmāk Regulators, saņemot pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām uz Ierobežotām joslām, veiks konsultāciju par konkrētiem jautājumiem (izsoles priekšmetu, cenu utt.). Regulators Noteikumu projektā ir iekļāvis līdzīgus izsoles norises nosacījumus kā iepriekšējos izsoles nolikumos.

Plašāk par Noteikumu projektu:

Priekšlikumus un komentārus ikviens interesents aicināts Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 20.aprīlim. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.

Regulators kopš 2010.gada ir rīkojis deviņas izsoles radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai Ierobežotajās joslās, un no tām tikai viena izsole ir beigusies bez rezultāta.


[1] Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumi Nr.143 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”