Regulators uz trīs gadiem atņem tiesības komersantam “Telecom Finance Data” sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolēmusi pārtraukt elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja – SIA “Telecom Finance Data” darbību un izslēgt to no elektronisko sakaru komersantu saraksta. Minētā komersanta darbība elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā ir pārtraukta uz trīs gadiem – no 2019. gada 15. augusta līdz 2022.gada 14.augustam.

Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, jo minētais komersants viena gada laikā divreiz ir pārkāpis Vispārējās atļaujas noteikumus elektronisko sakaru nozarē1 (Noteikumi) kas paredz Regulatoram iesniegt nepieciešamo informāciju par komersanta darbību.

SIA “Telecom Finance Data” ir administratīvi sodīts par informācijas nesniegšanu Regulatoram pēc Regulatora pieprasījuma un Noteikumu pārkāpumu. Pēdējā brīdinājumā vēstulē Regulators noteica termiņu komersantam novērst pārkāpumu līdz 2019. gada 3. jūnijam. Ņemot vērā, ka komersants nenovērsa atkārtoto pārkāpumu, Regulators rīkojās atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai, kas paredz elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu un izslēgšanu no elektronisko sakaru komersantu saraksta.

SIA “Telecom Finance Data” nav tiesību atsākt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu līdz 2022. gada 14. augustam. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, minētajiem komersantiem ir tiesības iesniegt jaunu reģistrācijas paziņojumu Regulatoram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un atsākt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad beidzies Regulatora noteiktais pakalpojumu sniegšanas tiesību aizliegums un novērsti pārkāpumi.


  1. Vispārējās atļaujas noteikumi elektronisko sakaru nozarē