Regulators uz trīs gadiem atņem tiesības četriem komersantiem sniegt pasta paklpojumus

Drukāt
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma pārtraukt četru pasta pakalpojumu sniedzēju -  SIA „Hemp products”, SIA „Kurjeri”, SIA „Messengers” un SIA „POSTMASTER” - darbību un izslēgt tos no pasta pakalpojumu sniedzēja reģistra. Minēto komersantu darbība pasta pakalpojumu sniegšanā ir pārtraukta uz trīs gadiem - līdz 2022. gada 29. janvārim.

Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, jo minētie komersanti kopš reģistrēšanās pasta pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir pārkāpuši Vispārējās atļaujas noteikumus pasta nozarē  un Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumu noteiktās prasības, kas paredz informācijas sniegšanu Regulatoram.

SIA „Hemp products”, SIA „Kurjeri”, SIA „Messengers” un SIA „POSTMASTER” ir administratīvi sodīti par informācijas nesniegšanu Regulatoram pēc Regulatora pieprasījuma. Pēdējā brīdinājumā Regulators noteica termiņu komersantiem novērst pārkāpumu līdz 2019. gada 2. janvārim. Ņemot vērā, ka pasta komersanti nenovērsa atkārtotos pārkāpumus, Regulators rīkojās atbilstoši noteikumos noteiktajai kārtībai, kas paredz pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

SIA „Hemp products”, SIA „Kurjeri”, SIA „Messengers” un SIA „POSTMASTER” nav tiesību atsākt pasta pakalpojumu sniegšanu līdz 2022. gada 29. janvārim. Saskaņā ar Pasta likumu, minētajiem komersantiem ir tiesības iesniegt jaunu reģistrācijas paziņojumu Regulatoram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un atsākt pasta pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad beidzies Regulatora noteiktais pasta pakalpojumu sniegšanas tiesību aizliegums un novērsti pārkāpumi.