Regulators piešķir radiofrekvenču lietošanas tiesības SIA “DATNET” komercdarbībai Cēsu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Amatas novadā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma piešķirt radiofrekvenču lietošanas tiesības SIA “DATNET” uz pieciem gadiem - no 2018.gada 16.marta līdz 2023.gada 15.martam. Komersantam radiofrekvenču lietošanas tiesības piešķirtas komercdarbībai Cēsu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Amatas novadā.

Regulators nolēma piešķirt piešķirt SIA “DATNET” radiofrekvenču lietošanas tiesības komercdarbībai Cēsu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Amatas novadā spektra joslā 5925–6425 MHz. Komersants norādītās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības plāno izmantot fiksētajās radiosakaru sistēmās savienojumā “punkts-punkts”.

Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, izvērtējot SIA “DATNET” pieprasījumu, kas Regulatorā tika saņemts 2018.gada 19.februārī. Komersants iesniegtajā pieprasījumā Regulatoram lūdza piešķirt radiofrekvenču spektra joslas 5925–6425 MHz lietošanas tiesības uz pieciem gadiem.