Regulators pārtrauc divu interneta pakalpojumu sniedzēju darbību

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma pārtraukt divu interneta pakalpojumu sniedzēju darbību -  SIA “Bitnet” un SIA “3Net”. Tas nozīmē, ka SIA “Bitnet” un SIA “3Net” vairs nedrīkst sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, jo elektronisko sakaru komersanti vairākkārt ir pārkāpuši pienākumu iesniegt Regulatoram tā pieprasīto informāciju.

SIA “Bitnet” un SIA “3Net” ir administratīvi sodīti divas reizes gada laikā par informācijas nesniegšanu pēc Regulatora pieprasījuma un visparējās atļaujas nosacījumu neievērošanu.

Regulators 2018.gada 7.novembrī nosūtīja minētajiem elektronisko sakaru komersantiem vēstules, ar kurām brīdināja par iespēju novērst atkārtoto administratīvo pārkāpumu un iesniegt Regulatora pieprasīto informāciju līdz 2018.gada 7.decembrim. Tā kā SIA “Bitnet” un SIA “3Net” neatsaucās uz Reguatora brīdinājumiem, Regulatora padome lēma par abu elektronisko sakaru komersantu darbības pārtraukšanu elektronisko sakaru nozarē. Tas nozīmē, ka SIA “Bitnet” un SIA “3Net” vairs nedrīkst sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošināt elektronisko sakaru tīklu.

SIA “3Net” elektronisko sakaru komersantu sarakstā tika reģistrēts 2016.gada 5.maijā, savukārt SIA “Bitnet” - 2017.gada 6.aprīlī.