Regulators pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas (Regulatora) padome nolemj pagarināt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC)komercdarbībai Latvijas Republikā uz desmit gadiem. Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, izvērtējot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pieprasījumu,kas Regulatorā saņemts 2018. gada 3. janvārī ar iesniegtajiem precizējumiem 2018. gada 16. janvārī.

Regulatoram iesniegtajā pieprasījumā LVRTC ir norādījis, ka radiofrekvenču spektru plāno lietot, lai turpinātu nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus visā Latvijas Republikas teritorijā.

Izvērtējot LVRTC iesniegto informāciju, Regulatora padome nolēma pagarināt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” radiofrekvenču spektra joslas 10,3 GHz – 10,5 GHz lietošanas tiesību termiņu, 12,75 GHz – 13,25 GHz lietošanas tiesību termiņu, 22,0 GHz – 23,6 GHz lietošanas tiesību termiņu, kā arī 10,5 GHz diapazona 5.radiokanāla lietošanas tiesību termiņu uz desmit gadiem – no 2018. gada 26. februāra līdz 2028. gada 25. februārim.