Regulators pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SIA “Tele2”

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) padome nolēma pagarināt radiofrekvenču lietošanas tiesību termiņu SIA “Tele2” komercdarbībai Latvijā uz desmit gadiem – no 2021. gada 26. marta līdz 2028. gada 31. decembrim. Radiofrekvenču lietošanas tiesības pagarinātas joslai 3500 MHz - 3550 MHz.

Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, izvērtējot SIA “Tele2” pieprasījumu, kas Regulatorā tika saņemts 2019. gada 4. aprīlī.

Vienlaikus līdz ar tiesību termiņa pagarinājumu Regulators nosaka SIA “Tele 2” vairākus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus, lai radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiktu izmantotas efektīvi. Katru gadu uz 31.decembri SIA “Tele2” ir jābūt spēkā vismaz vienai valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari” saņemtai lietošanas atļaujai vairākās republikas pilsētās. Ja komersants neizmantos noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši minētajam nosacījumam, Regulators var lemt par attiecīgo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.