Regulators izsniedza licenci SIA"Krāslavas namsaimnieks"

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma izsniegt licenci SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem 20 gadiem. Komersants siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus sniegs Kārsavā, Kārsavas novadā.

Iesniegums siltumenerģijas pārvades un sadales licences saņemšanai iesniegts Regulatorā, jo SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” plāno sniegt regulējumus siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales un tirdzniecības pakalpojumus. Līdz šim komersants nebija regulējams siltumapgādes komersants.

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Kārsavā, Kārsavas novadā. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi tiek sniegti daudzīvokļu māju iedzīvotājiem, juridiskām personām un pašvaldības iestādēm. Licences darbības termiņš no 2018. gada 21. decembra līdz 2038. gada 20. decembrim.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.