Regulators izsludina publisko konsultāciju par noteikumu projektu enerģētikas nozarē

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludina publisko konsultāciju par noteikumu projektu “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” (Noteikumu projekts). Regulators aicina ieinteresētās personas iepazīties ar Noteikumu projektu un sniegt priekšlikumus līdz 2019. gada 8. februārim.

Noteikumu projekts paredz apvienot divus līdz šim jau esošus Noteikumus, lai nodrošinātu pārskatāmākus un komersantiem vieglāk uztveramus vispārējas atļaujas un reģistrācijas noteikumus.

Ar Noteikumu projektu paredzēts precizēt normas atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. Tas nozīmē, ka turpmāk paziņojums par komersanta reģistrāciju un paziņojums par tā darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu brīdī, kad Regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju. Līdz šim Noteikumos šāda norma netika atrunāta. 

Vienlaikus šo Noteikumu projekts paredz precizēt gadījumus, kuros Regulators ir tiesīgs lemt par komersantu izslēgšanu no Regulatora reģistra. Proti, ja elektroenerģijas tirgotājs nav noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru vai, ja dabasgāzes tirgotājs nav noslēdzis sadales sistēmas pakalpojumu līgumu ar sadales sistēmas operatoru un nav uzsācis enerģijas tirdzniecību viena gada laikā no reģistrācijas brīža, Regulators var izslēgt minēto komersantu no reģistra.

Papildus minētajam, Noteikumu projekts paredz noteikt sešu mēnešu termiņu tarifu projekta iesniegšanai Regulatorā no brīža, kad komersants ir reģistrējies Regulatora reģistrā. Līdz šim šāda norma netika atrunāta, kā rezultātā vairākos gadījumos komersanti, piemēram, pēc reorganizācijas procesa, turpina sniegt sabiedrisko pakalpojumu par pašvaldības noteikto maksu vai iepriekš esošo tarifu (ja līdz šim nav sasniedzis regulēšanas kritēriju), vai citam komersantam (kas iekļauts reorganizācijas procesā) noteiktu tarifu.

Plašāk: Konsultāciju dokumentā par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem enerģētikas nozarē

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2019. gada 8.februārim.

Plānots, ka noteikumi varētu stāties ne agrāk kā 2019. gada 1. martā.