Regulators izsludina publisko konsultāciju enerģētikas nozarē

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludina publisko konsultāciju par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē (Grozījumu projekts). Regulators aicina ieinteresētās personas iepazīties ar Grozījumu projektu un sniegt priekšlikumus līdz 2019. gada 21. februārim.  

Grozījumu projekta mērķis ir veikt izmaiņas un precizēt iesniedzamās informācijas saturu un apjomu, lai informācijas iesniegšanas procesu energoapgādes komersantiem padarītu skaidrāku, saprotamāku un atvieglotu ikdienas darbu. Līdz ar to izmaiņas attiecas uz iesniedzamās informācijas saturu un apjomu atskaitēs, ko energoapgādes komersanti regulāri sniedz Regulatoram.

Grozījumu projekts paredz veikt virkni precizējumu iesniedzamajās atskaitēs, kas attiecas gan uz dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem, gan uz sistēmas operatoriem. Grozījumu projekts paredz noteikt, ka atskaiti par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti (Noteikumu 3.pielikums) reizi gadā iesniedz sadales sistēmas operators, kurš apkalpo vairāk nekā 100 000 lietotāju. Līdz ar to turpmāk pārējiem sadales sistēmas operatoriem informāciju par pakalpojuma kvalitāti regulāri nebūs jāsniedz, tikai un vienīgi nepieciešamības gadījumā, ja Regulators izteiks šādu lūgumu.

Grozījumu projektā paredzēts, ka turpmāk informāciju par sniegto pakalpojumu apjomiem elektroenerģijas sadales sistēmas operatori un pārvades sistēmas operators iesniedz tikai reizi gadā (atbilstoši Noteikumu 2. un 6.pielikumam). Līdz šim šāda veida informācija bija jāiesniedz pa kalendārajiem mēnešiem reizi ceturksnī.

Papildus minētajam, Grozījumu projekts paredz precizēt pieprasīto informāciju atbilstoši izmaiņām jaunajos dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifos.

Plašāk: Konsultāciju dokumentā par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē.

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2019. gada 21. februārim.

Plānots, ka noteikumi varētu stāties ne agrāk kā 2019. gada 15. martā.