Regulators izsludina konkursu par universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanu turpmākajiem 5 gadiem

Drukāt
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludina konkursu1, lai noteiktu, kurš pakalpojumu sniedzējs no 2020. gada sniegs universālā pasta pakalpojumu (UPP) Latvijā. Piedāvājuma iesniegšana Regulatoram līdz šā gada 25. jūnijam. Līdz 2019. gada 31. decembrim UPP turpinās sniegt AS “Latvijas Pasts”. Konkursā izvēlētais pakalpojumu sniedzējs UPP sniegs līdz 2024. gada 31. decembrim.

Regulators apstiprinājis noteikumus2, kas paredz prasības, kas konkursa pretendentam jāievēro, lai atbilstu kvalifikācijas prasībām un varētu iesniegt piedāvājumu Regulatoram. Konkursa pretendentam jāiesniedz virkne dokumentu, tai skaitā – apliecinājums par kvalitātes prasību nodrošināšanu, apraksts par darbības pieredzi un starptautisko sadarbību, par sūdzību izskatīšanas procedūru, pakalpojuma tarifu projektu u.c.

Konkurss notiek vien tad, ja Regulators saņem vismaz vienu piedāvājumu. Regulators pēc 25. jūnija, kad saņemti visi piedāvājumi, uzsāk pretendenta atbilstības pārbaudi atbilstoši noteikumiem, lai to atzītu par pilntiesīgu konkursa dalībnieku. Konkursa piedāvājuma izvērtēšanai paredzēts ne ilgāk kā 90 dienas. Par konkursa uzvarētāju tiks noteikts tas dalībnieks, kura piedāvājums būs par zemāko cenu, un tas būs ekonomiski pamatots. Vienlaikus Regulators konkursa nolikumā ir saglabājis pamatā tās kvalitātes prasības, kuras noteiktas esošajam UPP sniedzējam.

Ja konkurss noslēdzas bez uzvarētāja, UPP pakalpojumu turpina sniegt AS “Latvijas Pasts” turpmākos divus gadus un Regulators jaunu konkursu rīko divu gadu laikā.

Atbilstoši Pasta likumam3 Regulatora pienākums ir noteikt UPP sniedzēju. Līdz 2019. gada 31. decembrim šo pakalpojumu Latvijā sniedz AS “Latvijas Pasts”. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā vienādas iespējas saņemt UPP par vienotu tarifu, kas ir ekonomiski pamatoti.

 

________________________________________________________________________

  1. Lēmums, ar ko izsludina konkursu
  2. Noteikumi universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā
  3. Pasta likums