Regulators atļauj SIA “Ķekavas nami” pašai noteikt siltumenerģijas tarifus

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolemj piešķirt SIA “Ķekavas nami” atļauju noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņu gadījumā. Komersantam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi būs jānosaka atbilstoši Regulatora apstiprinātai Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai.

Pieņemtais lēmums atļaut SIA “Ķekavas nami” pašai noteikt siltumenerģijas pakalpojuma tarifus veicinās komersanta iespējas savlaicīgi reaģēt uz dabasgāzes cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja paredz to, ka komersantam ir iespēja nolemt vai un kad atļauju izmantot ar papildus nosacījumu, ka komersantam saskaņā ar Metodiku ir pienākums noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Proti, ja samazinās dabasgāzes cena, komersantam ir pienākums noteikt attiecīgi arī zemāku gala tarifu, tādējādi sekmējot lietotāju interešu aizstāvību.

Regulatora lēmums paredz, ka SIA “Ķekavas nami” būs jāsniedz informāciju par kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņām, lai Regulators varētu veikt savas likumā noteiktās uzraudzības funkcijas.

Atļaujas darbības termiņš noteikts līdz stājas spēkā jauns Regulatora apstiprināts siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs. Savukārt, ja komersants neievēro normatīvos aktus vai atļaujas nosacījumus, Regulators ir tiesīgs šo lēmumu atcelt.

Šobrīd Regulatora apstiprinātais siltumapgādes gala tarifs SIA “Ķekavas nami” ir 53,61 EUR/MWh bez PVN.