Regulators apstiprina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “PRIEKULES NAMI”

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “PRIEKULES NAMI”. Līdz ar to no 2019. gada 1. maija SIA “PRIEKULES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,76 euro/m3.

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,03 euro, bet par kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,73 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Regulators tarifu projekta izskatīšanas laikā panācis tarifu samazinājumu kopumā par 0,28 euro, salīdzinot ar komersanta sākotnēji iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Līdz šim Priekules novadā netika piemēroti vienoti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Priekules pilsētai un Priekules pagasta un Virgas pagasta ciemiem. Priekules pilsētas iedzīvotājiem tika piemēroti SIA “Priekules pakalpojumi” tarifi, savukārt Priekules un Virgas pagasta ciemos – Priekules novada domes apstiprinātās maksas. SIA “PRIEKULES NAMI” iesniedza tarifu projektu Regulatorā izskatīšanai, lai piemērotu vienādus tarifus visiem SIA “PRIEKULES NAMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. Vienādu tarifu piemērošanu atbalsta arī Priekules novada pašvaldība.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par SIA “PRIEKULES NAMI” iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 19. decembrī Priekules pilsētā organizēja uzklausīšanas sanāksmi.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām 9% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 46% – personāla izmaksas, 3% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 36% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 6% – nodokļu maksājumi.

Kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojumu izmaksām 26% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 45% – personāla izmaksas, 1% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 27% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 1% – nodokļu maksājumi. Rentabilitāti abos tarifu projektos komersants iekļāvis 7% apmērā.

SIA “PRIEKULES NAMI” reģistrēta 1998.gadā, tās kapitāldaļu turētāja ir Priekules novada pašvaldība (100%). Komersants sniedz regulējamus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kā arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un citus pakalpojumus.