Regulatoram uzticēti jauni pienākumi: tiks pievērsta lielāka uzmanība pakalpojumu kvalitātei

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

12. martā stājās spēkā grozījumi Regulatora likumā. To mērķis ir ne vien paplašināt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) funkcijas, bet arī uzlabot pakalpojuma kvalitāti patērētājiem. Izmaiņas ieviestas, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas.

Līdz ar šiem grozījumiem Regulatoram uzticēti septiņi jauni pienākumi, kas pilnveidos kā nozaru regulēšanu, tā arī Regulatora darbu un sekmēs patērētāju aizsardzību.

“Esam gandarīti par divu gadu ilgā posma sekmīgu noslēgšanos, kas rezultējies ar virkni jaunu pilnvaru un iespēju turpmāk regulēšanu veikt vēl efektīvāk. Līdz šim saskārāmies ar vairākiem ierobežojumiem mūsu deleģējumā, kas brīžiem būtiski kavēja procesu virzību, piemēram, tarifu projektu izskatīšanu. Jaunais deleģējums samazinās izskatīšanas laiku, kas ir pozitīvi tajos gadījumos, kad plānotie tarifi patērētājiem ir ar samazinājumu,” stāsta Regulatora padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Ko tas nozīmē? Turpmāk Regulators pēc savas iniciatīvas varēs veikt labojumus komersanta iesniegtajā tarifu projektā, piemēram, ja tarifā iekļautās izmaksas ir ekonomiski nepamatotas vai Regulatoram netiek sniegts izmaksu pamatojums. Līdz šim Regulators bija spiests vairākkārtīgi lūgt komersantam informācijas precizējumus, kas ir laikietilpīgs process.

Tāpat līdz ar izmaiņām regulējumā, tiks pievērsta lielāka uzmanība kā patērētāju labklājībai, tā arī regulēto nozaru kopējam veikumam. Turpmāk tiks sekmēta uz stimuliem balstīta regulēšana, kas attiecīgi palielinās līdzšinējo komersantu darba efektivitāti.

Papildus Regulatoram uzticēts noteikt kvalitātes prasības sabiedriskajiem pakalpojumiem septiņās Regulatora uzraugošajās nozarēs. Saskaņā ar līguma nosacījumiem neatbilstoša pakalpojuma piegādes gadījumā komersantam būs jāatlīdzina patērētājam radītie zaudējumi. Kvalitātes celšanas nodrošināšanai Regulators noteiks kā ekonomiskus, tā arī tiesiskus stimulus.

Tāpat Regulatoram būs pienākums izveidot konsultatīvo padomi. Tās uzdevums būs nodrošināt iespējami plašākas publiskās konsultācijas, galvenokārt par Regulatora darbības stratēģiju un darba pilnveidošanas iespējām.

Likumprojekta izstrādes procesā tika iesaistīts plašs interesentu loks – gan Latvijas Darba devēju konfederācija, gan Ekonomikas ministrija, kā arī citas institūcijas, tādējādi uzklausot pēc iespējas vairāk iesaistīto pušu viedokļus.