Publicēts konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) publicējusi konsultāciju dokumentu par vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Noteikumu projekts paredz noteikt vispārējās atļaujas un reģistrācijas prasības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējamiem pakalpojumiem saskaņā ar 2023. gada 16. martā pieņemtajiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tās attieksies uz komersantiem, kam pašvaldības būs uzticējušas veikt atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru funkcijas, tostarp, regulējamo pakalpojumu sniegšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi paredz, ka līdz 2024. gada 30. jūnijam pašvaldības uz līdzšinējo sadzīves atkritumu poligonu bāzes izveido atkritumu apsaimniekošanas reģionālos centrus. To sniegtais nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojums, kā arī no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotu un apglabājamu atkritumu apglabāšanas pakalpojums turpmāk būs regulējami.

Noteikumu projekts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” paredz noteikt vispārējās atļaujas un reģistrācijas prasības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējamiem pakalpojumiem, kā arī nosaka kārtību un iesniedzamās informācijas veidu, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SPRK sniedz ikgadējo pārskatu par sniegto regulējamo pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem.

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu SPRK aicina iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi [email protected] līdz 2024.gada 27. jūnijam.

Ar konsultāciju dokumentu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.