Publicēts konsultāciju dokuments par grozījumiem piekļuves noteikumos

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) publicējusi konsultāciju dokumentu par grozījumiem piekļuves datu plūsmai noteikumos, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumos un piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumos. Grozījumi šajos piekļuves noteikumos izstrādāti saistībā ar speciālo prasību sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TET” plānoto atcelšanu, jo objektīvie apstākļi vairs neliecina par tās dominējošo stāvokli tirgos Nr.1 – Vairumtirdzniecības līmeņa vietēja piekļuve fiksētā vietā un Nr.3b – Plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizēta piekļuve fiksētā vietā.

Ņemot vērā, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TET” tirgus daļas tirgus Nr.1 un tirgus Nr.3b vara un bezvadu apakštirgū mazumtirdzniecībā ir būtiski samazinājušās, savukārt tirgus Nr.1 un tirgus Nr.3b optikas apakštirgū mazumtirdzniecībā Rīgā šobrīd ir izveidojusies efektīva konkurence, ne tirgus daļas, ne citi vērtētie kritēriji vairs neliecina par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TET” dominējošo stāvokli šajos apakštirgos. Tādēļ iepriekš noteiktās speciālās prasības gan zemākas veiktspējas tehnoloģijām (vara abonentlīnijai un FTTN ) visā Latvijas teritorijā, gan augstākas veiktspējas tehnoloģijām optikas piekļuves tīklā (FTTH  (P2P un GPON ) un FTTB ) tirgū Nr.1 un tirgū Nr. 3b Rīgā ir plānots atcelt.

Attiecīgi piekļuves noteikumu grozījumu projektos iekļautas izmaiņas saistībā ar pienākuma nodrošināt piekļuvi vara abonentlīnijai un FTTN atcelšanu un precizējumi par saistībām, izmantojot citus pasīvā optiskā tīkla risinājumus. Tāpat iekļautas izmaiņas saistībā ar pienākuma nodrošināt piekļuvi vara abonentlīnijai un FTTN atcelšanu, izmaiņas piekļuves saistītām iekārtām pamatpiedāvājumā pieprasītā kabeļu kanalizācijas trases garuma noteikšanā un jaunu kabeļu ierīkošanā, kā arī noteikts pienākums sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TET” nodrošināt meklēšanas funkcijas ieviešanu IT rīkā, lai veicinātu pakalpojumu pieejamību un uzlabotu IT rīka funkcionalitāti.

Piekļuves noteikumu grozījumu projektos ir veikti arī atsevišķi redakcionāli labojumi un mazāk būtiskas izmaiņas.

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu SPRK aicina iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi [email protected] līdz 2024.gada 1. jūlijam.

Ar konsultāciju dokumentu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.