Publicēts konsultāciju dokuments par grozījumiem elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumos

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) publicējusi konsultāciju dokumentu par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales sistēmai. Grozījumi noteikumos nepieciešami saistībā ar Latvijas Republikas Saeimas 11. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kuru spēkā stāšanās noteikta 1. maijā.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka visiem jaunajiem AS “Sadales tīkls” sadales sistēmas elektroenerģijas lietotāju pieslēgumiem no 1. maija tiks ieviests pieslēguma maksas sadalījums starp elektroenerģijas sistēmas lietotāju un sadales sistēmas operatoru proporcijā 50:50. Līdz šim izmaksu sadalījums šādā proporcijā tika piemērots tikai mazas jaudas pieslēgumiem un to noteica SPRK, taču tagad tas būs nostiprināts Elektroenerģijas tirgus likumā.

Tāpat grozījumi noteikumos precizē kārtību, kad sistēmas lietotājam jāsāk maksāt par sistēmas pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem tarifiem, lai izslēgtu situācijas, kad lietotājs apzināti novilcina pakalpojumu lietošanas uzsākšanu. Tas ir būtiski, jo sistēmas operators līdzfinansē daļu no pieslēguma ierīkošanas izmaksām, kas tieši ietekmē sadales sistēmas darbības izmaksas un sistēmas pakalpojumu tarifus.

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu SPRK aicina iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi [email protected] līdz 2024.gada 25.aprīlim.

Ar konsultāciju dokumentu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.