Preses piegādes tarifa vērtēšanu 2021.gadam SPRK sāks nākamgad

Drukāt
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 3.oktobra padomes sēdē tika nolemts, ka VAS “Latvijas Pasts” abonēto preses izdevumu (Prese) piegādes tarifu 2021.gadam jāiesniedz SPRK līdz 2020.gada 3.aprīlim. Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā Saeimā atbalstīto priekšlikumu finansējuma piešķiršanai Preses piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensēšanai arī 2020.gadā.

Lai nodrošinātu Preses piegādes nepārtrauktību, 28.augustā SPRK noteica VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta (UP) pakalpojuma saistības arī Preses piegādei. Proti, pienākumu ekonomiski izdevīgākajā veidā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošināt Preses piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā. Lai to īstenotu, SPRK ar padomes lēmumu bija uzlikusi par pienākumu VAS “Latvijas Pasts” līdz šī gada 27.septembrim iesniegt aprēķināto Preses piegādes tarifu projektu.

Tomēr 21.septembrī spēkā stājās grozījumi Pasta likumā, pagarinot Preses piegādes pakalpojuma nodrošināšanu 2020.gadā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi bijuši līdz šim. Tas nozīmē, ka laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Pasta komersantam tiks kompensēti tie zaudējumi, kas radušies, sniedzot Preses piegādes pakalpojumus.

Līdz ar to SPRK 3.oktobrī atcēla 28.augusta lēmumu daļā, kas noteica VAS “Latvijas Pasts” UP pakalpojuma saistības Preses piegādei 2020.gadā. Saskaņā ar Pasta likuma pārejas noteikumu UP pakalpojuma saistības uz Preses piegādi tiks attiecināti no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim. Attiecīgi SPRK ar padomes lēmumu noteikusi Preses piegādes tarifu projektu izvērtēšanai iesniegt  līdz 2020.gada 3.aprīlim.