Pieņem grozījumus noteikumos, lai stingrāk uzraudzītu numerācijas lietošanu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome pieņēmusi grozījumus Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām. Grozījumi veikti, lai Regulatoram būtu iespēja stingrāk uzraudzīt piešķirto numerācijas lietošanas tiesību izmantošanu, kā arī, lai atvieglotu numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas un anulēšanas procesu. 

Numerācijas lietošanas tiesību neefektīva izmantošana ir izskaidrojama ar to, ka Latvijas Republikā par numerācijas lietošanas tiesībām maksa netiek piemērota (izņēmums ir īsie numuri). Turklāt komersanti pieprasa numerācijas lietošanas tiesības vairāk nekā tiem nepieciešams. Lai to mainītu, Regulators ir veicis grozījumus noteikumos, lai nodrošinātu, ka komersanti ir ieinteresēti numuru izmantošanā un atbrīvot neizmantotos numurus. 

Vienlaikus Regulators ir pārskatījis numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas un anulēšanas procesu, kā rezultātā, veicis grozījumus noteikumos, lai lēmuma pieņemšanas process  Regulatorā komersantam ir draudzīgāks un tā iesniegumi tiek izskatīti pēc iespējas īsākā termiņā.

Pirms grozījumu apstiprināšanas Regulators izsludināja publisko konsultāciju, lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli. Konsultāciju laikā tika saņemti priekšlikumi no SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Lattelecom”, AS “Telekom Baltija”, SIA “Tele 2”. Regulators rūpīgi izvērtēja saņemtos priekšlikumus, no kuriem daļu ņēma vērā un pilnveidoja noteikumu projektu. Plašāk ar saņemtajiem priekšlikumiem ir iespējams iepazīties Viedokļu apkopojumā.

Grozījumi Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.