Par vērtēšanā iesniegtajiem tarifu projektiem no š.g. 5. līdz 9.jūnijam

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) vērtēšanai no š.g. 5. līdz 9.jūnijam kopumā iesniegts viens tarifa projekts. Iesniegatais tarifa projekts ir pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu (skatīt kopsavilkumu). SPRK uzsākusi iesniegtā tarifa projekta vērtēšanu. 

Pilno tarifu gadījumā atbilstoši Regulatora likumā noteiktajam šo projektu izvērtēšana un lēmumu pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām (aptuveni 4 mēneši). Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK pārliecinās par izmaksu ekonomisko pamatotību un nepieciešamības gadījumā lūdz arī komersantam sniegt papildu pamatojumu par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Līdz ar to komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Tas nozīmē, ka apstiprinātais tarifs var atšķirties no tā, ko sākotnēji iesniedzis komersants.

Ar visiem komersantu iesniegto tarifu kopsavilkumiem var iepazīties SPRK tīmekļvietnes sadaļā “Iesniegtie tarifu projekti”. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektiem iesniedzami, rakstot uz [email protected] vai uz komersantu norādītajām e-pasta adresēm.