Olainē un Pārolaines ciemā no 10. marta siltumenerģijas tarifs būs zemāks

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Olaines ūdens un siltums” jaunus siltumenerģijas tarifus. No šā gada 10. marta siltumenerģijas tarifs būs par 3,7% zemāks – 41,77 EUR/MWh (bez PVN). Jaunais tarifs tiks piemērots lietotājiem Olainē un Pārolaines ciemā.

Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties iepirktās siltumenerģijas cenu samazinājumam 7,2% apmērā. AS “Olaines ūdens un siltums” siltumenerģiju iepērk no diviem siltumapgādes komersantiem.

Starp 30 lielākajām Latvijas pilsētām Olainē būs viens no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem valstī. Šobrīd pirmajā vietā ar zemāko tarifu ierindojas Aizkraukle.

SPRK 2020. gada aprīlī piešķīrusi AS “Olaines ūdens un siltums” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas un kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja iepirktās siltumenerģijas cena un / vai kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta tarifā, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Kopumā SPRK ir izsniegusi šādas atļaujas 19 regulētiem siltumapgādes komersantiem Latvijā, kas veido aptuveni 25% no kopējā regulēto siltumenerģijas komersantu skaita Latvijā, kas izmanto šādu pieeju.

AS “Olaines ūdens un siltums” pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas tarifu aprēķinu iesniedza SPRK 2021.gada 1. februārī. SPRK izvērtēja iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secinot, ka tarifi atbilst metodikai un ir pamatoti. Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.