Noslēdzies Baltijas enerģētikas forums: paveiktais, turpmākie darbi un gaidāmie rezultāti

Drukāt
Dabasgāze

Ceturtdien, 9. maijā, un piektdien, 10. maijā, Jūrmalā tikās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas valstu regulatori, sistēmas operatori, tirgus dalībnieki un viesi no starptautiskajām organizācijām (Eiropas Komisija, Energoregulatoru sadarbības aģentūra – ACER), lai diskutētu par aktualitātēm, kas notikušas pēdējā laikā un kas sagaidāms turpmāk. Baltijas enerģētikas forumu, ko ik gadu rīko katra no Baltijas valstīm rotācijas kārtībā, šogad organizēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators).

Dalībnieki pirmajā foruma dienā diskutēja par dabasgāzes apgādes nozari – kā attīstījies Baltijas un Somijas dabasgāzes tirgus, kādas izmaiņas skar reģionālā tirgus dalībniekus saistībā ar Eiropas Savienības regulējuma prasībām, kāda ir tirgotāju pieredze, savstarpēji konkurējot Baltijas dabasgāzes tirgū. Vienlaikus foruma dalībnieki guva Vācijas pieredzi par biometāna potenciālu un tā iespējām dabasgāzes apgādes sistēmā.

Regulators uzstājās forumā, prezentējot galveno, kas saistīts ar reģionāli nozīmīgās vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidi Somijā, Igaunijā un Latvijā (FinEstLat), kas darbību uzsāks 2020.gada 1.janvārī. Vienotā ieejas-izejas sistēma nozīmē, ka tarifi tiek piemēroti tikai FinEstLat ieejas-izejas sistēmas ieejas un izejas punktos, nepiemērojot tarifus iekšējos starpsavienojuma punktos starp Latviju un Igauniju vai Igauniju un Somiju.

FinEstLat ieejas-izejas sistēma ļaus nodrošināt lielāku savstarpējo tirgus dalībnieku konkurenci, stiprinās enerģētisko neatkarību un veicinās efektīvāku reģionālās infrastruktūras izmantošanu.

Līdz šī gada 1. oktobrim Regulatoram ir vairāki veicami uzdevumi. Proti, jāizvērtē un jāapstiprina dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru sagatavotie priekšlikumi Latvijas un Igaunijas vienotās pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem un vienotās balansēšanas zonas balansēšanas noteikumiem. Vienlaikus Regulatoram ir jāpieņem lēmums par tarifiem pārvades sistēmas ieejas un izejas punktos, kas būs spēkā no 2020. gada 1. janvāra.

Elektroenerģijas nozarē tika diskutēts par elektroenerģijas tirgus integrāciju, vienotā Baltijas balansēšanas tirgus rezultātiem, Baltijas jaudas aprēķina reģiona paveikto, Baltijas reģionālā tirgus drošības koordinēšanu un viedokļu apmaiņa saistībā ar elektroenerģijas tirgus darbību no tirgus dalībnieku puses.

Regulators iepazīstināja foruma dalībniekus ar kopīgi sasniegtajiem rezultātiem ceļā uz Baltijas integrāciju ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmu, izceļot galvenos sasniegumus saistībā ar elektroenerģijas tirgus satvara harmonizēšanu, infrastruktūras attīstību. Papildus tam Regulators iezīmēja gaidāmos izaicinājumus, tai skaitā - Eiropas Savienības Tīras enerģijas paketē iekļauto prasību pārņemšana, kuru plānots uzsākt šī gada otrajā pusē, pāreja uz piecpadsmit minūšu nebalansa periodu un aktīvā virzība pretim Baltijas valstu sinhronizācijai ar Kontinentālās Eiropas sinhrono zonu, kas plānota 2025. gadā.

Regulatoram rotācijas kārtībā ir pienākums rīkot Gāzes un Elektroenerģijas tirgus forumu, diskutējot par aktuālo nozarē un turpmākā tirgus attīstību. Šogad noslēdzās devītais pēc kārtas rīkotais Gāzes tirgus forums un 26. rīkotais Elektroenerģijas tirgus forums. Katrā no forumā piedalījās gandrīz 100 interesentu enerģētikas nozarē.

 

IMG-4224 (002)_0.jpgIMG-4247 (002)_1.JPG