Noslēdzas unikāls Eiropas mēroga process vienota dabasgāzes tirgus izveidei 2020.gadā

Drukāt
Dabasgāze

Trešdien, 27.novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus. Līdz ar tarifu apstiprināšanu noslēdzies unikāls Eiropas mēroga process vienota dabasgāzes tirgus izveidei, kas darbību Latvijā, Igaunijā un Somijā uzsāks 2020.gada 1.janvārī.

“Šis bija noslēdzošais lēmums šajā Eiropas mēroga procesā, lai no nākamā gada 1.janvāra uzsāktu vienotu un funkcionējošu reģionālā gāzes tirgus darbību. Esam gandarīti, ka Baltijas piemērs ar šo trīs tirgus integrāciju jau tagad ir novērtēts un atzīts, turklāt pieminēts arī Eiropas mēroga konsultāciju dokumentos kā pozitīvs piemērs. Iespējams, ka mūsu vērtīgā pieredze, ko esam guvuši šī tirgus izveidē, tiks ņemta vērā arī Eiropas nākotnes regulējuma izveidē,” uzsver SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Iesniegtā tarifu projekta izvērtēšanas gaitā tika samazināts izejas tarifs Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei par 17%, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo. Vienlaikus, ievērojot vienotā tirgus pārvades operatoru vienošanos, tarifs par ieeju vienotajā zonā no Krievijas vai Lietuvas noteikts vienādā līmenī visās trīs valstīs un būs augstāks.

AS “Conexus Baltic Grid” tarifu projekts tika iesniegts, pamatojoties uz vienošanos starp Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoriem par vienotas dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas izveidošanu, kurā nepiemēros maksājumus par robežu šķērsošanu starp minētajām valstīm. 

Pašlaik Baltijā, kā arī citur Eiropā, piemērojamā ieejas-izejas pārvades tarifu sistēma rada barjeras dabasgāzes tirdzniecībai starp dalībvalstīm un bieži rezultējas neefektīvā infrastruktūras izmantošanā. Proti, notiek “tarifu uzkrāšanās”, kad dabasgāzes transportēšana tiek veikta caur vairāku zonu (valstu) robežām, tādējādi sadārdzinot un bremzējot gāzes tirdzniecību. Tāpēc esošo pārvades tarifu struktūru var uzskatīt par vienu no galvenajiem šķēršļiem visu Eiropas Savienību aptveroša, integrēta dabasgāzes tirgus attīstībā.

Īstenojot vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas modeli, dabasgāzes transportēšanai  starp Latviju, Igauniju un Somiju netiks piemēroti pārvades tarifi. Tas nozīmē, ka tarifs tiks piemērots tikai vienu reizi, kad dabasgāze tiks importēta vienotajā pārvades ieejas-izejas sistēmā, un  visos vienotās pārvades ieejas-izejas sistēmas ieejas punktos tas būs vienāds. 

Vienotais dabasgāzes tirgus stiprinās Latvijas enerģētisko neatkarību, tostarp arī mazinot vēsturiskā piegādātāja “Gazprom” dominanci reģionā, veicinās konkurenci dabasgāzes tirgū, sekmēs reģiona infrastruktūras, t.sk. Latvijas pazemes dabasgāzes krātuves efektīvāku izmantošanu. Tas, savukārt, rezultēsies konkurētspējīgākās dabasgāzes cenās un augstas kvalitātes pakalpojumos, sniedzot labumu dabasgāzes lietotājiem.

Pie vienotās pārvades ieejas-izejas sistēmas izveides strādāja Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori, atbildīgās ministrijas un dabasgāzes pārvades operatori. Saprašanās memorandu par sadarbību un koordinētu darbību, veidojot šo trīs valstu vienoto dabasgāzes tirgu Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori parakstīja pērnā gada 14.novembrī.

Papildu informācijai:
Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
+371 26158480