Noris konsultācija par dabasgāzes iesūknēšanas līknes regulējuma ieviešanu Inčukalna PGK lietošanas noteikumos

Drukāt
Dabasgāze

Pielāgojoties tam, ka sašķidrinātās dabasgāzes termināļi kļuvuši par galvenajiem dabasgāzes piegādes avotiem, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators rosinājis pilnveidot Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) lietošanas noteikumus, ieviešot dabasgāzes iesūknēšanas līknes regulējumu. Par izstrādātajiem grozījumiem krātuves lietošanas noteikumos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludinājusi publisko konsultāciju līdz š.g. 26.janvārim.

Pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, dabasgāzes tirgus dalībniekiem par nozīmīgu nosacījumu veiksmīgai darbībai tirgū kļūs iespēja dabasgāzi novietot Inčukalna PGK saskaņā ar plānoto sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas laiku. Tādējādi ar plānotajiem grozījumiem Inčukalna PGK lietošanas noteikumos, ieviešot dabasgāzes iesūknēšanas līknes regulējumu, iecerēts nodrošināt tirgus dalībniekiem nepieciešamo elastīgumu, garantējot viņiem Inčukalna pazemes gāzes krātuvē dabasgāzes iesūknēšanas jaudas pieejamību, samazināt krātuves pārslodzi, kā arī radīt priekšnosacījumus iespējami liela dabasgāzes daudzuma novietošanai krātuvē un sekmēt tās ilgtspēju.

“Sašķidrinātās dabasgāzes termināļu lietošanas noteikumos ir stingri termiņi kravu saņemšanai un regazifikācijai – grafiks ir slīdošs, bet galvenokārt kravu saņemšana un regazifikācija notiek kalendārā mēneša ietvaros. Piemēram, ja vairāki dabasgāzes tirgus dalībnieki terminālī vienā mēnesī saņemtu kravas un saņemto dabasgāzi vēlētos iesūknēt krātuvē, ar spēkā esošajiem noteikumiem visiem vienlaicīgi un vēlamajā daudzumā tas varētu nebūtu iespējams – krātuvei ir noteikta dabasgāzes iesūknēšanas jauda, kas noteic krātuvē novietojamo dabasgāzes daudzumu dienā. Attiecīgi iecerētais dabasgāzes iesūknēšanas līknes regulējums pozitīvi ietekmēs krātuves lietotāju spēju plānot savas darbības un izslēgt risku, kas saistīts ar iespējamo krātuves pārslodzi iesūknēšanas sezonā. Proti, krātuves lietotājiem būs garantēts, ka konkrētajā periodā būs iespēja novietot krātuvē dabasgāzes daudzumu atbilstoši rezervētajai dabasgāzes iesūknēšanas līknei,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Pērnā gada sākumā, Krievijai iebrūkot Ukrainā, būtiski mainījās ģeopolitiskā situācija Eiropā un visā pasaulē, radot lielas izmaiņas Latvijas un visa reģiona dabasgāzes tirgus darbībā. Jauno situāciju reģiona dabasgāzes tirgū raksturo tas, ka dabasgāzes piegādes no Krievijas tiek aizvietotas ar dabasgāzes piegādēm no sašķidrinātās dabasgāzes termināļiem Klaipēdā (Lietuva) un Inkoo (Somija). 

Saskaņā ar izstrādātajiem grozījumiem krātuves lietotājs, rezervējot grupētās jaudas vai divu gadu grupētās jaudas produktu, vienlaikus rezervēs arī tam atbilstošu dabasgāzes iesūknēšanas līkni attiecīgam iesūknēšanas mēnesim. Tādējādi tiek nodrošināts, ka, rezervējot konstantās jaudas produktu, krātuves lietotājam tiek garantētas tiesības izmantot noteiktu dabasgāzes iesūknēšanas jaudu noteiktā iesūknēšanas mēnesī. 

Plānots, ka krātuves lietotāja individuālā dabasgāzes iesūknēšanas līkne veidosies, summējot visu izsoļu, kurās krātuves lietotājs rezervējis grupētās jaudas vai divu gadu grupētās jaudas produktu, atbilstošās dabasgāzes iesūknēšanas līknes. Divu gadu jaudas produktam otrajā izmantošanas krātuves ciklā piemēros pirmajam jaudas produkta izmantošanas krātuves ciklam noteikto dabasgāzes iesūknēšanas līkni. 

Vienlaikus jāņem arī vērā, ka sašķidrinātās dabasgāzes regazifikācijas laiks var arī pārsniegt kalendārā mēneša beigas. Tāpēc šādā gadījumā grozījumos paredzēts – lai krātuves lietotājam nebūtu jārezervē krātuves jauda vēl vienam iesūknēšanas mēnesim, ja dabasgāzes iesūknēšanai nepieciešamas, piemēram, tikai piecas dienas, krātuves lietotājs varēs vienoties ar citu krātuves lietotāju par tā rīcībā esoša krātuves jaudas produkta ar tam atbilstošas dabasgāzes iesūknēšanas līknes noteiktām gāzes dienām nodošanu. 

Plašāk ar grozījumu izklāstu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē sadaļā “Publiskās konsultācijas” publicētajā konsultāciju dokumentā par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos. Priekšlikumus un komentārus par grozījumu projektu lūdzam iesniegt SPRK līdz š.g. 26.janvārim, nosūtot tos uz [email protected].

SPRK apstiprina dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas, kā arī sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatora izstrādātos sistēmas lietošanas noteikumus vai dabasgāzes krātuves lietošanas noteikumus visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kuri pieprasa pieeju attiecīgajai sistēmai. SPRK ir arī tiesīgs veikt izmaiņas šajos noteikumos.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.
 

Ziņas titulbildē izmantots AS "Conexus Baltic Grid" publicitātes foto.