No SPRK tirgotāju reģistra tiek izslēgti divi uzņēmumi

Drukāt
Elektroniskie sakari,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 25. februāra sēdē pieņēma lēmumu no SPRK tirgotāju reģistra izslēgt elektroenerģijas tirgotāju SIA “Vegeteria” un dabasgāzes tirgotāju “Eclipse Resources GmbH”. Komersantiem sākot no š.g. 25. februāra nav tiesības sniegt lietotājiem pakalpojumu.

SPRK, izvērtējot lietas apstākļus, secināja, ka abi minētie komersanti atkārtoti nav snieguši informāciju, ko SPRK ir vairākkārtīgi pieprasījusi.

Elektroenerģijas tirgotājs SIA “Vegeteria” kopš reģistrācijas brīža 2020. gada 25. februārī nav iesniegusi SPRK pieprasīto informāciju par valsts nodevas aprēķinu, kā arī ceturkšņa rādītājus par elektroenerģijas tirdzniecību. Arī dabasgāzes tirgotājs “Eclipse Resources GmbH” no reģistrācijas brīža 2020. gada 7. septembrī līdz tā izslēgšanai, nav sniegusi informāciju par valsts nodevas aprēķinu un ceturkšņa datus par dabasgāzes tirdzniecību un iegādi.

“Atbilstoši mūsu regulējumam abi enerģētikas nozarē esošie komersanti nav pildījuši SPRK lēmumu sniegt nepieciešamo informāciju. Esam arī vairākkārtīgi centušies sazināties ar komersantiem, izmantojot dažādus saziņas kanālus, tomēr informāciju neesam saņēmuši. Lai arī pērn pieņēmām lēmumu uzlikt SIA “Vegeteria” naudas sodu 300 eiro apmērā, tas nav motivējis komersantu sadarboties ar mums. Savukārt “Eclipse Resources GmbH” gadījumā izteicām brīdinājumu,” skaidro SPRK Juridiskā departamenta direktore Ieva Feldmane.

Abi tirgotāji var atsākt tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanu lietotājiem ne ātrāk kā pēc gada – 2022. gada 25. februārī, ja ir novērsti visi pārkāpumi, kuru iemeslu dēļ komersanti tika izslēgti no tirgotāju reģistra.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam SPRK ir tiesības izslēgt jebkuru elektroenerģijas un dabasgāzes tirgotāju no tirgotāju reģistra, ja tiek veikts atkārtots pārkāpums.