No š.g. 1.jūnija Baložos siltumenerģijas tarifs pieaugs par 15,8%

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.jūnijā spēkā stāsies jauns SIA “Baložu komunālā saimniecība” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Baložos siltumenerģijas tarifs būs 72,46 EUR/MWh jeb par 15,8% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” kopš 2021.gada 1.decembra piemēro pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu 62,55 EUR/MWh, kas apstiprināts SPRK.

Siltumenerģijas tarifa pieaugums Baložos no 1.jūnija saistīts ar iepirktās siltumenerģijas no SIA “Baložu siltums” izmaksu pieaugumu galvenokārt šķeldai un nelielā apmērā arī dabasgāzei. SPRK izvērtējusi arī SIA “Baložu siltums” noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas SPRK tika iesniegts š.g. 21.aprīlī. Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu, plānots saražot 94% apmērā, bet, izmantojot dabasgāzi – 4%.

Abiem komersantiem ar SPRK 2019. un 2020.gada lēmumiem piešķirtas tiesības piemērot pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus, ja mainās noteiktas izmaksas veidojošās pozīcijas (SIA “Baložu siltums” – ja mainās kurināmā, bet SIA “Baložu komunālā saimniecība” – iepirktās siltumenerģijas cena). Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt zemāku tarifu. Pretējā gadījumā SPRK var rosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt šos lēmumus.

Ievērojot izmaksu pieaugumus, abi komersanti š.g. 21.aprīlī SPRK iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem – SIA “Baložu siltums” par saražoto siltumenerģijas tarifu, savukārt SIA “Baložu komunālā saimniecība” – par siltumenerģijas gala tarifu lietotājiem. Veicot izvērtējamu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ņemot vērā, ka līdz ar š.g. 1.maiju beidzas valsts noteiktais atbalsts siltumapgādes maksājumiem mājsaimniecībām, SPRK aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai. SPRK atgādina, ka lietotājiem ir iespēja atteikties no pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes vai karstā ūdens nodrošināšanas arī īstermiņā. Proti, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem sadarbībā ar apsaimniekotāju ir iespēja koriģēt pakalpojuma patēriņu, tādējādi par pakalpojumu maksājot kopumā mazāk. Plašāk lasīt SPRK tīmekļvietnē publicētajā ziņā

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 16.05.22.) izskatīšanā ir 16 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas maija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.