No š.g. 1.jūnija Aizkrauklē ievērojami pieaugs siltumenerģijas tarifs

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.jūnijā spēkā stāsies jauns SIA “Aizkraukles siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Aizkrauklē siltumenerģijas tarifs būs 90,77 EUR/MWh jeb teju divtik lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēto.

No 2021.gada 1.jūlija SIA “Aizkraukles siltums” piemēro pašas noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu 43,55 EUR/MWh, kas apstiprināts SPRK. Tarifa izmaiņas no š.g. 1.jūnija saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas būtisku pieaugumu. Jaunajā tarifā, salīdzinot ar spēkā esošo, kurināmā izmaksas pieaugušas 2,8 reizes, savukārt iepirktā siltumenerģija, kas tiek ražota, izmantojot šķeldu, par 81,2%.

Aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Arī biomasas kurināmā – īpaši šķeldas un granulu – cenas turpina pieaugt, taču joprojām izmaiņas ir mazākas, salīdzinot ar novēroto dabasgāzes tirgū.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Aizkraukles siltums” iesniedza SPRK š.g. 27.aprīlī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SPRK vērš uzmanību, ka SIA “Aizkraukles siltums” piešķirtā atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus nozīmē, ka kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā uzņēmumam ir iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Vienlaikus, gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, uzņēmumam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Ņemot vērā, ka līdz ar š.g. 1.maiju beidzies valsts noteiktais atbalsts siltumapgādes maksājumiem mājsaimniecībām, SPRK aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai. SPRK atgādina, ka lietotājiem ir iespēja atteikties no pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes vai karstā ūdens nodrošināšanas arī īstermiņā. Proti, daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem sadarbībā ar apsaimniekotāju ir iespēja koriģēt pakalpojuma patēriņu, tādējādi par pakalpojumu maksājot kopumā mazāk. Plašāk lasīt SPRK tīmekļvietnē publicētajā ziņā.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK šobrīd (uz 16.05.22.) izskatīšanā ir 16 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas maija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.