No 2019.gada mainīsies siltumapgādes pakalpojumu tarifs Mālpils novadā

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “NORMA K” uz diviem gadiem, kas siltumapgādes pakalpojumus nodrošina Mālpils novadā. No 2019. gada 1 janvāra siltuma gala tarifs Mālpils iedzīvotājiem būs 58,38 EUR/MWh, savukārt no 2020. gada 1. janvāra - 59,13 EUR/MWh.

SIA “NORMA K” pašlaik piemēro siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifu 48,35 EUR/MWh, kas apstiprināts 2013. gadā.

Komersants jaunu tarifu projektu Regulatorā iesniedza, jo kopš 2013. gada ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegtās izmaksas, kā arī samazinājies lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms. 

Apstiprināto gala tarifu 58,38 EUR/MWh, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī, veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 39,77 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 17,16 EUR/MWh un siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 1,45 EUR/MWh.

Savukārt gala tarifu 59,13 EUR/MWh, kas stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra, veido siltumenerģijas ražošanas tarifs - 40,41 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 17,27 EUR/MWh un siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 1,45 EUR/MWh.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators šī gada jūlijā Mālpilī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā piedalījās SIA ,,NORMA K” pārstāvji, kā arī siltumenerģijas apgādes pakalpojumu lietotāji.

SIA “NORMA K” ir izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2003.gada 2.aprīļa līdz 2023.gada 1.aprīlim. SIA ,,NORMA K” siltumenerģiju ražo vienā katlumājā ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 4 MW un kurināmo izmanto šķeldu.