No 2018. gada 1. Janvāra operatoriem ir pienākums informēt savus galalietotājus par paaugstinātu tarifu izsaukumiem uz citu operatoru tīkliem

Drukāt
Elektroniskie sakari

2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Regulatora pieņemtie noteikumi “Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi”, kas paredz jaunu kārtību kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem.

Komersantam, kas izsaukumam uz cita komersanta tīklu piemēro paaugstinātu tarifu[1], kas pārsniedz Regulatora noteikto tarifa slieksni – 2,98 centus (bez PVN) par izsaukuma minūti, ir pienākums pirms savienojuma atskaņot balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu. Gadījumā, ja komersants izsaukumam piemēro paaugstinātu tarifu, kas nepārsniedz Regulatora noteikto tarifa slieksni, komersantam ir brīva iespēja izvēlēties – sniegt vai nesniegt savam galalietotājam pirms savienojuma informāciju par paaugstinātu tarifu balss paziņojuma vai skaņas signāla veidā (brīdinājuma signāls).
Tas nozīmē, ka galalietotājiem tiks samazināta iespēja saņemt pārmērīgi augstus rēķinus par izsaukumiem uz citu operatoru tīkliem, kur ir noteikts paaugstināts tarifs, kas nereti ir izsaukumi uz ārstniecības iestādēm.

Noteikumi paredz, ka komersants balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu nodrošina bez maksas valsts valodā. Komersantam ir pienākums balss paziņojumā par paaugstinātu tarifu ietvert konkrētu izsaukumam noteikto paaugstinātā tarifa vērtību. Vienlaikus noteikumi saglabā tiesības komersantam pašam noteikt balss paziņojuma vai brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citus parametrus, izņemot balss paziņojuma par paaugstinātu tarifu tekstu.

Pienākums nodrošināt galalietotājam balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu ir obligāta prasība, ja paaugstinātais tarifs pārsniedz Regulatora noteikto tarifa slieksni, vienlaikus paredzot iespēju galalietotājam atteikties no šī pakalpojuma. Komersants, uz kuru neattiecas obligāta prasība nodrošināt balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu, nodrošina brīdinājuma signālu galalietotājiem tikai gadījumos, ja galalietotājs piekrīt saņemt brīdinājuma signālu.


[1]Paaugstināts tarifs – tarifs iekšzemes izsaukumiem, kas pārsniedz komersanta attiecīgajam galalietotājam noteikto zemāko (minimālo) tarifu par izsaukumu saskaņā ar galalietotāja izvēlēto tarifa plānu.