No 1.jūlija Baložos siltumenerģijas tarifs būs 146,14 EUR/MWh

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Baložu komunālā saimniecība” jaunu siltumenerģijas tarifu. Tarifs Baložos no š.g. 1.jūlija būs 146,14 EUR/MWh – par 7% zemāks par š.g. maijā piemēroto, bet par 0,6% augstāks, salīdzinot ar jūnijā plānoto. Tarifu vērtēšanas gaitā panākts kopējo izmaksu samazinājums, salīdzinot ar sākotnējo tarifu projektu.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” maijā spēkā esošais gala tarifs ir 156,44 EUR/MWh, savukārt no š.g. jūnija tarifs būs 145,24 EUR/MWh, bet ar š.g. 1.jūliju spēkā stāsies jaunais aprēķinātais tarifs – 146,14 EUR/MWh.

Iesniegtais tarifu projekts, kas stāsies spēkā no 1.jūlija, ir pilnais tarifu projekts, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas. Iepirktās siltumenerģijas izmaksas komersantam kāpušas par 56,4%, bet elektroenerģijas izmaksas pieaugušas divas reizes.

Tarifa vērtēšanas gaitā tarifā iekļautās izmaksas var mainīties, kā tas bija SIA “Baložu komunālā saimniecība” gadījumā. Līdz ar to, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, SPRK apstiprinātajā tarifā kopējās izmaksas samazinājušās par 129,7 tūkst. EUR, bet tarifs samazinājies par 8,86 EUR/MWh.

Lielākie izmaksu samazinājumi ir pamatlīdzekļu nolietojumam, iepirktās siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksām, kas skaidrojams ar šo resursu cenu izmaiņām tarifu projekta izvērtēšanas laikposmā. No kopējām SIA “Baložu komunālā saimniecība” izmaksām lielāko īpatsvaru tarifā veido tieši iepirktās siltumenerģijas izmaksas – 96,2%.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” pilnā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķinu ar pamatojošiem dokumentiem iesniedza SPRK 2022.gada 1.decembrī saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā minēto normu.

Tarifa projekta iesniegšanas iemesli saistīti ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu un pamatlīdzekļu nolietojuma pieaugumu, lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pieprasot un saņemot nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumu, secināja, ka tarifs SIA “Baložu komunālā saimniecība” ir ekonomiski pamatots.

SPRK atgādina, ka ir divu veidu tarifu projekti – pilnā tarifu projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un komersantu pašu noteiktie tarifi (izdota atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus), ja mainās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas, vai pārdotās elektroenerģijas ieņēmumi. Abos gadījumos tarifu projekti tiek iesniegti SPRK izvērtēšanai, to izvērtēšanas laiks ir atšķirīgs.

Pilno tarifu projektos iekļauto izmaksu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kopējais termiņš ir 120 dienas. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta un kamēr tā no komersanta nav saņemta pilnā apjomā, tarifu projekta izskatīšanas termiņš ir apturēts, bet tā tecējums atsākas, kad komersants visu lūgto informāciju ir iesniedzis SPRK. Tas nozīmē, jo ilgāk komersants gatavo papildu informāciju un to iesniedz SPRK, jo vēlāk tarifi tiek apstiprināti.

Kopumā SPRK (30.05.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties SPRK interaktīvajā tarifu tabulā (novadu griezumā) un tarifu tabulā vienkopus šeit.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.