No 1. septembra mainīsies AS “Valmieras piens” saražotās siltumenerģijas tarifs

Drukāt
Siltumenerģija

Līdz ar dabasgāzes cenas pieaugumu, AS “Valmieras piens” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteikto saražotās siltumenerģijas tarifu. Regulatora padome, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai[1]. Līdz ar to AS “Valmieras piens” siltumenerģijas ražošanas tarifs no 1.septembra būs 43,22 euro/MWh. Apstiprinātais tarifs nav gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem.

Šobrīd SIA „Valmieras piens” siltumenerģijas  ražošanas tarifs noteikts 41 euro/MWh. Jaunais tarifs, kas stāsies spēkā 1.septembrī, ir par 5,4% lielāks nekā spēkā esošais.

Ņemot vērā, ka ar Regulatora lēmumu[2] komersantam ir piešķirta atļauja pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā, AS „Valmieras piens” vērsās Regulatorā ar informāciju par izmaiņām kurināmā izmaksās, kā arī ar informāciju par jaunu piemērojamo saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators, izvērtējot AS „Valmieras piens” iesniegto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un tā pamatojumu secināja, ka AS „Valmieras piens” noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai[3] un ir pamatots. AS „Valmieras piens” ir iesniegusi nepieciešamo tarifa pamatojumu, līdz ar to AS „Valmieras piens” noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā – 2018.gada 1.septembrī.

Lēmumu par to, ka AS „Valmieras piens” tiek piešķirta atļauja pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, Regulatora padome pieņēma, lai komersantam atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos būtu iespēja elastīgi veikt izmaiņas saražotās siltumenerģijas tarifā, ja mainās dabasgāzes cena. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu ļauj AS „Valmieras piens”  savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.


[1] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
[2] 2017.gada 23.novembra lēmums Nr.137 „Par tiesībām akciju sabiedrībai ,,Valmieras piens” noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu”
[3] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika