No 1. oktobra Rīgas Tirdzniecības ostā un Rīgas brīvostas teritorijā jauni elektroenerģijas sadales tarifi

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “RTO Elektrotīkli” jaunus elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus. Tie stāsies spēkā 2021. gada 1. oktobrī. Elektroenerģijas sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas attieksies uz lietotājiem Rīgas Tirdzniecības ostā un Rīgas brīvostas teritorijā.

“SPRK apstiprināja SIA “RTO Elektrotīkli” tarifus piecu gadu periodam, balstoties uz prognozēm par izmaksu un patēriņa tendencēm. Vienlaikus tarifu noteikšanas pieeja paredz ikgadēju prognožu pārskatīšanu attiecībā uz vispārējām tendencēm, piemēram, mainoties elektroenerģijas cenai, inflācijai un elektroenerģijas patēriņam. Šāda pieeja palīdz līdzsvarot pakalpojumu izmaksu atbilstību faktiskajām izmaksām ar iespēju komersantiem plānot mērķtiecīgas uzņēmuma darbības un pakalpojumu uzlabošanas aktivitātes,” stāsta SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Mājsaimniecību lietotājiem maksa par piegādāto elektroenerģiju pieaugs par 0,014 EUR/kWh, bet juridiskajiem lietotājiem atkarībā no sprieguma pakāpes, pieaugums būs atšķirīgs.

SIA “RTO Elektrotīkli” sadales tarifu pieaugumu pamatā ietekmējis elektroenerģijas apjoma samazinājums pēdējo gadu laikā, kas kopš 2016. gada, kad tarifi pēdējo reizi pārskatīti, ir būtiski samazinājies.

SIA “RTO Elektrotīkli” kopējās tarifu projekta izmaksas, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu, pieauga par nepilnu 1%. Tomēr neskatoties uz to, tarifa projekta izskatīšanas gaitā SPRK kopējās izmaksas piecu gadu periodam samazināja par 6,6 tūkst. EUR. Tās ir izmaksas par vadības konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, darbinieku veselības apdrošināšanu un remontdarbu veikšanu. Papildus arī pozitīvu ietekmi uz izmaksu samazinājumu atstās gaidāmie efektivitātes pasākumi.

Vienlaikus SPRK apstiprināja sadales tarifu elektroenerģijas ražotājiem – 0,50 EUR/MWh. Tie ir lietotāji, kuri nākotnē varētu tikt pieslēgti pie SIA “RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas sadales sistēmas. Šobrīd šādu lietotāju sadales licences teritorijā nav, tomēr nākotnē šādi pieslēgumi varētu tikt izveidoti.

Pienākums potenciālajiem elektroenerģijas ražotājiem piedalīties SIA “RTO Elektrotīkli” sadales tīkla uzturēšanā ir saskaņā ar Eiropas tiesību normām un SPRK tarifu aprēķināšanas metodiku. SPRK ievēro vienlīdzīgu attieksmi pret visiem sistēmas operatoriem, proti, šādi tarifi apstiprināti tiem ražotājiem, kuri pieslēdzas pie AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” sistēmas.

SIA “RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas pakalpojumu Rīgas Tirdzniecības ostā un Rīgas brīvostas teritorijā lielākoties nodrošina juridiskajiem lietotājiem, tikai aptuveni 6% mājsaimniecību (fiziskas personas).