No 1. marta daļā Talsu novada būs jauni ūdenssaimniecības tarifi; sākotnējais tarifa pieaugums samazinājies

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “TALSU ŪDENS”. Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā izmaksas vairākās pozīcijas samazinājušās, kā rezultātā tarifi no š.g. 1.marta būs par 3% zemāki, nekā sākotnēji iesniegtie.

“Tarifu projekta vērtēšanas gaitā rūpīgi veicam visu izmaksu pārbaudi, un nepieciešamības gadījumā pieprasām komersantam sniegt arī papildu precizējumus un izmaksu pamatojumu. Šī tarifu projekta vērtēšanas gaitā par vairākiem jautājumiem komersantam uzdevām sniegt papildu informāciju, kā arī pieprasījām iesniegt tarifu projekta precizējumus. Rezultātā sadarbībā ar komersantu sākotnēji iesniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas stāsies spēkā š.g. 1.martā, samazināti kopumā par 3% jeb 0,14 eiro par vienu patērēto kubikmetru,” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs aprēķinājis divus tarifu projektus – līdz valsts atbalsta perioda beigām (2023.gada 30.aprīlis) un pēc tā. Valsts atbalsta perioda laikā piemērotajos tarifos ir ietverta gan samazināta elektroenerģijas cena, gan arī izslēgtas izmaksas par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem.

No š.g. 1.marta līdz 30.aprīlim tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem būs 1,58 EUR/m3, bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 3,05 EUR/m3. Attiecīgi pēc valsts atbalsta perioda beigām – no 2023.gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,69 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 3,35 EUR/m3. Izvērtēšanas gaitā samazinātas vairākas izmaksu pozīcijas – pamatlīdzekļu nolietojums, personāla izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas, kā arī ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas.

Lai arī virkne izmaksu ir samazinājušās, salīdzinot ar sākotnēji iesniegtajām izmaksām, jaunie tarifi no 1.marta būs augstāki par 2020.gada apstiprinātajiem. Šobrīd spēkā esošais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 1,18 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,89 EUR/m3. Galvenokārt tarifu pieaugums ir saistīts ar pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu palielinājumu, kā arī saimnieciskās darbības izmaksu kāpumu, kur lielāko ietekmi veido tieši elektroenerģijas cenas pieaugums.

Tarifu projektu vērtēšanas procesā ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu SPRK tīmekļvietnē drīz vien pēc tarifu projekta iesniegšanas SPRK. Tajā uzskatāmi var iepazīties ar galvenajām izmaksu pozīcijām un to izmaiņām, kā arī sniegt konstruktīvus priekšlikumus un viedokli, kuriem SPRK pastiprināti pievērš uzmanību.

Jaunie tarifi tiks piemēroti vairākās Talsu novada teritorijās – Talsu, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsētā, Abavas, Ārlavas, Balgales, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales un Virbu pagastā, kā arī Pastendes un Spāres ciemā.

Komersants 2022.gada beigās Stendē pabeidzis realizēt Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”. Visiem projekta ietvaros ierīkotajiem kanalizācijas izvadiem un ūdensapgādes ievadiem ir pieslēgušies jauni pakalpojumu lietotāji. Arī iepriekšējos gados gan pats komersants, gan pašvaldība visā SIA “TALSU ŪDENS” apkalpes zonā aktīvi realizējusi ES līdzfinansētus ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas un paplašināšanas projektus.

SIA “TALSU ŪDENS” izvērtēšanai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SPRK 2022.gada 20.oktobrī. SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinu un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “TALSU ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “TALSU ūdens” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 30.01.23.) SPRK vērtēšanā ir 5 ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti un 9 pašnoteiktie tarifi. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.