No 1. jūlija SIA “BN KOMFORTS” būs jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “BN KOMFORTS”. Līdz ar to no 2019. gada 1. jūlija ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,99 EUR/m3.

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,72 euro, bet par kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,27 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Pašlaik SIA “BN KOMFORTS” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Regulatora 2015.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,90 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,67 EUR/m3 (bez PVN).

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par SIA “BN KOMFORTS” iesniegto tarifu projektu, Regulators 2019. gada 25. janvārī Rencēnu pagasta kultūras namā, Rencēnu pagastā organizēja uzklausīšanas sanāksmi.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām 24% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 30% – personāla izmaksas, 8% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 36% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 2% nodokļu maksājumi.

Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojumu izmaksām 17% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 39% – personāla izmaksas, 1% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 41% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 2% – nodokļu maksājumi. Rentabilitāti abos tarifu projektos komersants iekļāvis 4,5% apmērā.

SIA “BN KOMFORTS” reģistrēta 2003.gadā, tās 100% kapitāldaļu turētāja ir Burtnieku novada pašvaldība. Komersants Burtnieku novadā sniedz regulējamus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kā arī neregulējamus pakalpojumus, t. sk. siltumapgādes un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumus.