No 1. augusta samazināsies AS “Valmieras piens” saražotās siltumenerģijas tarifs

Drukāt
Siltumenerģija

Samazinoties dabasgāzes cenai, AS “Valmieras piens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) zemāku pašu noteikto saražotās siltumenerģijas tarifu. Līdz ar to AS “Valmieras piens” siltumenerģijas ražošanas tarifs no 1. augusta būs 39,92 EUR/MWh, kas ir par 7,6% mazāk, nekā šobrīd spēkā esošais tarifs. Apstiprinātais tarifs nav gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem.

Šobrīd AS “Valmieras piens” siltumenerģijas ražošanas tarifs noteikts 43,22 EUR/MWh.

Ņemot vērā, ka ar Regulatora lēmumu komersantam ir piešķirta atļauja pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā, AS “Valmieras piens” vērsās Regulatorā ar informāciju par izmaiņām kurināmā izmaksās, kā arī ar informāciju par jaunu piemērojamo saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators, izvērtējot AS “Valmieras piens” iesniegto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un tā pamatojumu secināja, ka AS “Valmieras piens” noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai1 un ir pamatots. AS “Valmieras piens” ir iesniegusi nepieciešamo tarifa pamatojumu, līdz ar to AS „Valmieras piens” noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā – 2019. gada 1. augustā.

Lēmumu par to, ka AS “Valmieras piens” tiek piešķirta atļauja pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, Regulatora padome pieņēma, lai komersantam atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos būtu iespēja elastīgi veikt izmaiņas saražotās siltumenerģijas tarifā, ja mainās kurināmā cena. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu ļauj AS “Valmieras piens” savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.


  1. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika