No 1. aprīļa elektrību pēdējās garantētās piegādes ietvaros sniegs cits tirgotājs

Drukāt
Elektroenerģija

Sākot no šā gada 1. aprīļa elektroenerģiju pēdējās grantētās piegādes ietvaros (PGP) nodrošinās SIA “Tet”. Līdzšinēji šo pakalpojumu ilgāk nekā 5 gadus sniedza AS “Latvenergo”. SPRK vērš uzmanību, ka PGP ir drošības pagaidu risinājums, līdz brīdim, kamēr lietotājs noslēdz līgumu ar jauno pakalpojuma sniedzēju. PGP arī izmaksā dārgāk.

“Brīdī, kad Latvijā tika atvērts elektroenerģijas tirgus, likumdevējs paredzēja drošības risinājumu gadījumā, ja līdzšinējais pakalpojumu sniedzējs nespēj pildīt uzņemtās saistības. Iemesli tam var būt dažādi, bet lielākoties, tāpēc ka lietotājs nav paspējis pirms līguma termiņa beigām pārslēgt jaunu līgumu ar citu tirgotāju. Līdz jaunā līguma noslēgšanas brīdim elektroenerģiju lietotājam piegādā PGP ietvaros. Šāds mehānisms tiek izmantots, lai lietotāji turpinātu saņemt elektroenerģiju, taču kā pagaidu risinājums, tas izmaksās dārgāk,” skaidro SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs.

PGP ietvaros elektroenerģiju lietotājam nodrošina sadales sistēmas operatora AS “Sadales tīkls” izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs, ko operators izvēlas konkursa kārtībā. Šogad pirmajos divos mēnešos elektroenerģiju PGP ietvaros saņēma ap 8 000 lietotāju.

PGP elektroenerģijas cena katru mēnesi ir atšķirīga. Šo cenu veido konkrētā mēneša Nordpool biržas cena Latvijā un PGP noteiktais uzcenojums. Piemēram, 2021. gada martā biržas cena bija 0,04355, kurai papildus pieskaita noteikto uzcenojumu. SIA “Tet” uzcenojums par PGP 2021. gadā būs 0,01314 EUR/kWh bez PVN. Ja šobrīd lietotājs izvēlētos slēgt līgumu par biržas cenu, uzcenojums būtu līdz pat 6 reizēm zemāks, salīdzinot ar PGP uzcenojumu, ko piemēro PGP lietotājiem.

“Lai lietotāji nenonāktu situācijā, kur jāmaksā dārgāk, ir rūpīgi jāseko līdzi ne vien elektroenerģijas rēķiniem, bet arī līguma termiņam. Vēršam uzmanību, ka šogad no 1. jūlija visiem elektroenerģijas tirgotājiem būs pienākums līguma termiņu norādīt arī rēķinos,” skaidro J. Negribs.

Padomi, kā gudri izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju:

  • Elektroenerģijas tirgotāju var mainīt vienreiz mēnesī. Lai jau no nākamā mēneša 1.datuma elektroenerģiju nodrošinātu jaunais pakalpojuma sniedzējs, lietotājam ar tirgotāju par to jāvienojas līdz esošā mēneša 15.datumam.
  • SPRK reģistrā (sadaļā “Nozare” atzīmēt “Elektroenerģijas tirdzniecība”) uzzini, kādi pakalpojuma sniedzēji ir Latvijā. Šobrīd reģistrēti 43, no kuriem darbību ir uzsākuši 27.
  • Iepazīsties ar tirgotāju piedāvājumiem to mājaslapās.
  • Tirgotāju piedāvājumu salīdzini ar SPRK izstrādāto indikatoru – vidējā svērtā cena elektroenerģijas tirgū mājsaimniecībām pērn 4. ceturksnī – 0,05660 EUR/MWh, juridiskajām personām – 0,04660 EUR/MWh.
  • Lai ietaupītu, atbilstoši saviem elektroenerģijas lietošanas paradumiem, izvēlies starp fiksētu un mainīgu (biržas) cenu.
  • Uzrunā izvēlēto tirgotāju, norādot adresi, kurā vēlies saņemt pakalpojumu.
  • Vienojies par vēlamo maksājuma veidu – maksa par faktisko patēriņu vai izlīdzinātas maksājums.
  • Pēc piedāvājuma saņemšanas pārliecinies, ka tas atbilst vēlamajiem nosacījumiem.
  • Ņem vērā - ja iepriekš izvēlējies fiksētu cenu, līgumā var būt iekļautas soda sankcijas līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā.
  • Neskaidrību gadījumā vērsies SPRK, zvanot 67097200.