Nākamgad Jelgavas novadā būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Jelgavas novada KU” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2021. gada 1. februāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,63 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,90 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu veidos 3,53 EUR/m3 (bez PVN), kas ir par 1,01 EUR/m3 dārgāk nekā pirms sešiem gadiem apstiprinātie tarifi, tos pēdējoreiz pārskatot 2014.gadā. Jaunie tarifi tiks piemēroti visā Jelgavas novadā.

Tarifu pieaugumu ietekmējuši vairāki apstākļi, tostarp veikti ieguldījumi pamatlīdzekļu – ūdens sagatavošanas iekārtu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu atjaunošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvāku ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Jelgavas novada iedzīvotājiem. Sešu gadu laikā pieaugusi arī daļa no izmaksām, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanā, kā elektroenerģijas cena, materiālu un ārpakalpojuma izmaksas u.c.

Tarifu projekta izskatīšanas gaitā SIA “Jelgavas novada KU” iesniegusi SPRK tarifu projekta precizējumus gan tarifu projekta izmaksām, gan pakalpojumu apjomiem. Komersants iegādājies jaunu tehniku ūdensapgādes inženiertīklu izbūves, renovācijas un bojājumu novēršanas darbiem vidējā dziļumā, kuras izmaksas sākotnēji tarifa projektā nebija iekļāvis. Šāda tehnika iepriekš uzņēmuma pārvaldībā nav bijusi. Vienlaikus Jelgavas novadā plānots uzstādīt attālināti nolasāmus komercuzskaites mēraparātus ēku ievados, nodrošinot precīzāku ūdens apjoma uzskaiti. Tā rezultātā sākotnēji iesniegtais tarifs š.g. aprīlī – 3,38 EUR/m3 pieauga līdz 3,53 EUR/m3.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “Jelgavas novada KU” iesniedza 2020.gada 7.aprīlī. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas novada KU” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!