Limā norisināsies nozīmīgs forums World Forum of Energy Regulation 2023 par aktualitātēm enerģētikas nozares regulēšanā

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Ūdenssaimniecība

No š.g. 22. līdz 25.augustam Limā, Peru, norisināsies nozīmīgs starptautisks forums – Pasaules Enerģētikas regulēšanas forums 2023 (World Forum of Energy Regulation 2023), kas veltīts aktualitātēm enerģētikas nozares regulēšanā. Forumā uzstāsies arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) priekšsēdētāja Alda Ozola un padomes locekle Rota Šņuka, kā vienīgās pārstāves no Baltijas valstīm.

Arī šogad SPRK būs pārstāvēta foruma plenārsēdē un paneļdiskusijās. Vienlaikus arī jāatzīmē, ka SPRK forumā oficiāli pārstāvēs divas enerģētikas regulatoru organizācijas – Eiropas Enerģētikas regulatorus (The Council of European Energy Regulators – CEER), kur Alda Ozola ir viena no viceprezidentiem, un Enerģētikas regulatoru reģionālo asociāciju (The Energy Regulators Regional Association – ERRA), kur SPRK priekšsēdētāja ir prezidija locekle.

Paneļdiskusijā “Developing the Game Rules for Crossborder Integration” Aldai Ozolai kā vienīgajai Eiropas pārstāvei ir jāiepazīstina foruma dalībnieki ne vien ar Baltijas piemēru, bet arī ar Eiropas Savienības vienotā tirgus regulējumu un pieredzi reģionālo tirgu integrācijā un uzraudzībā.

Plenārsēdē “Building the Next-Generation Mix of Energy Resources” regulatori pievērsīsies aktuālam jautājumam – atjaunojamo resursu iekļaušanai tīklā un problēmām, kuras attiecīgi jārisina operatoriem un regulatoriem.

Savukārt paneļdiskusijā “The Dynamics of Water & Energy Regulation Interdependency” SPRK padomes locekle Rota Šņuka dalīsies ar SPRK kā daudznozaru regulatora pieredzi, apvienojot, tai skaitā, enerģētikas un ūdenssaimniecības nozares regulēšanu. Par šādu risinājumu ir liela interese, un ir pieaudzis regulatoru skaits, kas, līdzās tradicionālajai enerģētikas nozarei, pēdējos gados ir uzsākuši ūdenssaimniecības nozares regulēšanu (piemēram, Itālijas un Īrijas enerģētikas regulators).

Pārstāvot CEER un ERRA, SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola piedalīsies ICER vadības komitejas sanāksmēs, kur skatīs ICER iekšējos jautājumus, kā arī reģionālās regulatoru organizācijas izvēlēsies nākamā foruma norises vietu, lai to noslēgumā paziņotu foruma dalībniekiem. Alda Ozola arī piedalīsies CEER un ERRA organizētajās divpusējās reģionu asociāciju sarunās. No citiem pasākumiem vēl jāmin SPRK dalība “11th High-Level Meeting of Regional Associations of Emerging Markets”, kā arī divpusējā SPRK un Amerikas Savienoto Valstu nacionālo regulatoru asociācijas tikšanās. 

Pasaules Enerģētikas regulēšanas forumu organizē Starptautiskā Enerģētikas regulatoru konfederācija (The International Confederation of Energy Regulators – ICER). Forums notiek reizi trijos gados, rotācijas kārtībā kādā no sešiem kontinentiem. Katrā forumā ICER biedri – reģionālās regulatoru organizācijas – balso par nākamā foruma norises vietu. Nākamajam forumam jānotiek Eiropā. Šogad Limā, Peru, notiekošais forums bija pārcelts trīs reizes – pirmās divas COVID dēļ, trešo – politiskās situācijas ietekmē no š.g. marta uz augustu.

SPRK ir bijusi aktīva šo forumu dalībniece, piedaloties gan foruma pamatdiskusijās, gan reģionālajās sanāksmēs.