Lietotājiem turpmāk, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, būs saistoša mobilo sakaru operatoru piemērotā godīgas izmantošanas politika

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izvērtējusi mobilo sakaru operatoru paziņoto viesabonēšanas godīgas izmantošanas politiku un secinājusi, ka tā atbilst Eiropas Savienības Regulas [1]Eiropas Komisijas 2016.gada 15.decembra īstenošanas regula 2016/2286 prasībām (ES Regula).

No 2017. gada 15. jūnija stājas spēkā jauna viesabonēšanas sistēma – “viesabonē kā mājās” princips – ceļo uz Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm (EEZ) un maksā par zvaniem, īsziņām un datu pārraidi par tādām pašām cenām, kā pašmāju mobilo sakaru operators piemēro iekšzemes tarifiem.

Lai lietotāji neizmantotu jauno viesabonēšanas režīmu ļaunprātīgi vai anomāli, mobilo sakaru operatori ir izstrādājuši godīgas lietošanas politiku. Tas nozīmē, ka mobilo sakaru operatoriem ir tiesības piemērot saviem lietotājiem kontroles mehānismus, proti, vērtēt, vai lietotāja patērēto datu, zvanu un īsziņu apjoms iekšzemē pārsniedz to apjomu, ko lietotājs patērē, atrodoties ārzemēs, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus. Turklāt mobilo sakaru operatoriem ir tiesības vērtēt arī lietotāja uzturēšanās ilgumu iekšzemē un EEZ.

Mobilo sakaru operators klātbūtnes un zvanu, īsziņu un datu pārraides pakalpojumu izmantošanas rādītājus vērtē kumulatīvi un četru mēnešu laikposmā.